ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

Περιέχει βιβλία, τίτλους βιβλίων, άρθρα περιοδικών, βίντεο, ηχητικά, φωτογραφίες, εικόνες που αφορούν την Επιστήμη και Τέχνη της Ποιμαντικής,

A/AΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ
1
L’image idéale de l’homme chez la jeune grecque à l’âge où approche le mariage
(Η ιδανική εικόνα του άντρα ανάμεσα στον νέο Έλληνα στην ηλικία που πλησιάζει ο γάμος)
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΓάμος, Προετοιμασία ΓάμουΔπλωματική Εργασία, Louvain 1967, 96σ.Άνοιγμα
2
Bilan analytique et clinique du Centre expérimental de consultations prémaritales et conjugales de la Société hellénique d’eugénisme à Athènes.
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔιπλωματική Εργασία, Louvain 1970, 101σ.Άνοιγμα
3Ποιμαντική προετοιμασία των μελλονύμφων. Προετοιμασία αγάπης.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠροετοιμασία ΓάμουΔιδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1971, Εκδόσεις «Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών», 174σ.Άνοιγμα
4L’optique orthodoxe du célibatΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανακοίνωση στο Συνέδριο XIIIο Colloque International de Sexologie L’évaluation du célibat comme état de vie, ποὺ έλαβε χώρα στη Louvain (Βέλγιο), στις 21, 22 και 23 Μαΐου 1971.
Άνοιγμα
5La conception du mariage dans l’Église OrthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1. Ανακοίνωση στο Συνέδριο XIVο ColloqueInternational de Sexologie Les images actuelles du mariage et le renouveau de la préparation au mariage, ποὺ έλαβε χώρα στη Louvain (Βέλγιο), από 26 έως 28 Μαΐου 1972. Οργανώθηκε από το «Centre International Cardinal Suenens». Βλ. Το Α΄ Μέρος των Πρακτικών (Actes) του Συμποσίου, σ. 104-111. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «Le messager orthodoxe» No 58 (1972) II 6-14· στην «Sessuologia» 13 (juillet-septembre 1972) 3 154-159. Αγγλική μετάφρασή του βλ. στο «One in Christ» XV (1979) 1 57-64.
Άνοιγμα
6
L’Eglise de Grèce face aux problèmes de la procréation. Modes d’approche des 50 dernières années. Louvain, Institut Interfacultaire des Sciences Familiales et Sexologiques
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1973, 1. Πρώτο μέρος στη γαλλική γλώσσα, δεύτερο μέρος στην ελληνική γλώσσα.2. Λιθογραφημένη.Άνοιγμα
7
L’Eglise de Grèce face aux problèmes de la procréation. Modes d’approche des 50 dernières années. Louvain, Institut Interfacultaire des Sciences Familiales et Sexologiques
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔιδακτορική Διατριβή 1973, Περιλαμβάνει το πρώτο μέρος της Διδακτορικής Διατριβής Α/Α 6 σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 410σ.Άνοιγμα
8ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΑγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου ΠενταπόλεωςΑθήνα Δεκέμβριος 1974, Εκδόσεις «ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ», 295 σελ.
9L’approche pastorale des problèmes de parenté responsable dans l’Église de GrèceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣτο περιοδικό «Nouvelle Revue Τhéologique», 1974 τεύχος 1 Ιανουαρίου,σ. 32-60.Άνοιγμα
10Μυστηριον αγάπης – εκκλησία μικρά: ο γάμος εις τήν Ορθόδοξον ΕκκλησίανΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο από το περ. «Κοινωνία», τ. 18, 1974 Μάρτιος–Απρίλιος, σ. 112-119.Άνοιγμα
11Προγαμιαίο πιστοποιητικό υγείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕισήγηση στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Ελληνογερμανικού Ιατρικού Συνδέσμου, στις 29 Οκτωβρίου 1975, στην αιθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Γκαίτε.Άνοιγμα
12Γενετική πρόβλεψηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, Περ. «Ιατρική» τόμος 30, τεύχος 2, 1976 Αύγουστος, σ. 169-173.Άνοιγμα
13
Το πρόβλημα της Τεκνογονίας και η Εγκύκλιος της Εκκλησίας της Ελλάδος-1937(Συμβολή εις την Ποιμαντική της τεκνογονίας εξ απόψεως ορθοδόξου),
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠοιμαντική της τεκνογονίαςΑθήνα 1977, Διδακτορική Διατριβή Άνοιγμα
14
Σημειώσεις Ποιμαντικής Ψυχολογίας (συνοδευόμενες από αναλυτικό διάγραμμα παραδόσεων και βιβλιογραφικό οδηγό.
Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1980, Σημειώσεις, 21+5 σ.NULL
15Ποιμαντική θεολογική εκπαίδευση και η συμβολή της Ποιμαντικής ΨυχολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1980, Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΚΔ΄ τιμητικό αφιέρωμα εις Κωνσταντίνον Γ. Μπόνην,σ. 749-768.Άνοιγμα
16Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, Περ. «Εκλογή» 1980 ,Αυγούστου, τ. 52, Αθήναι, σ. 105-109Άνοιγμα
17Family and Family Life Education Between Tradition and Modernization in Contemporary GreeceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο,Στο The Multicultural Context of Family Education. Challenges of the Eighties, World Council of Churches, The Office of Family Education, Geneva, 1980, σ. 64-72.Άνοιγμα
18Family and Family Life Education Between Tradition and Modernization in Contemporary GreeceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, 1980, Δημοσίευση στο Διαδίκτυο.Άνοιγμα
19Mariage et famille dans la théologie et la pastorale de l’Église orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, Στο περ. «Nouvelle Revue Théologique», 1981 τεύχος 2 Απριλίου,σ. 238-245.Άνοιγμα
20Η Ποιμαντική Ψυχολογία ως ψυχολογία του ανισταμένου ανθρώπου στο Ιω. Κορναράκη και Α. Μ. Σταυρόπουλου, Σχέσεις Ψυχολογίας και πνευματικής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΘεσσαλονίκη 1981, Εκδόσεις Αφων Κυριακίδη, Πρακτικὰ Α΄ Συμποσίου Ποιμαντικής Ψυχολογίας και Εξομολογητικής, σ. 83-94.Άνοιγμα
21Δημογραφικό πρόβλημα, οικογενειακός προγραμματισμός και εκτρώσεις, Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο, Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΚΕ’ τιμητικό αφιέρωμα εις Γεράσιμον Κονιδάρην, 1981, σ. 521-540Άνοιγμα
22Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (επιμέλεια)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1982, Εκδόσεις «Ελληνική Εταιρεία Ευγονικής», 330 σ. Το Βιβλίο δεν αναρτάται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.NULL
23Θρησκευτικὲς αξίες και εμπειρίες στην ποιμαντική πράξη και συμβουλευτικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕντυπώσεις από πανευρωπαϊκή οικουμενική σύσκεψη στο Λουβλίνο της Πολωνίας από 2 ἕως 9 Σεπτεμβρίου 1981, Αθήναι 1982, περ. «Εφημέριος», σ. 72-73, 93-95Άνοιγμα
24Θρησκευτικὲς ἀξίες καὶ ἐμπειρίες στὴν ποιμαντικὴ πράξη καὶ συμβουλευτική.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1982, Ἡ ἀνακοίνωση στὴ σύσκεψη μὲ τίτλο Beratende Seelsorge in der Orthodoxen Kirche δημοσιεύτηκε επίσης στὸ περ. Wege zum Menschen τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1983, σ. 157-163Άνοιγμα
25Γάμος και οικογένεια στη Θεολογία και τήν Ποιμαντική της Ορθοδόξου ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠερ. «Κοινωνία», 1982,τεύχος 4, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σ. 373-382.Άνοιγμα
26Οἰκογένεια καὶ οἰκογενειακὴ ἀγωγὴ μεταξὺ παραδόσεως καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ στὴν Ἑλλάδα σήμερα.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1982, Εισήγηση, Ανάτυπο από το Περιοδικό Ἐκκλησία», ἔτος ΝΘ΄, 1-15 Ἰουλίου, ἀρ. τεύχους 13-14, σ. 335-340Άνοιγμα
27Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίας, τ. 1Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1983, 176σ.Άνοιγμα
28Ποιμένες και ΧιούμορΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983 , σ. 8-9.Άνοιγμα
29Ποιμαντική ψυχραιμίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 22Άνοιγμα
30«Ιλάσθητι ημίν ο Θεός»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 48-49Άνοιγμα
31Ο ποιμήν ο καλόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 64-65.Άνοιγμα
32Η δύναμη της ΠαιδείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 78-79.Άνοιγμα
33Περιπλανήσεις σε δρόμους Ποιμαντικής διακονίας (ο παπα-Τρέχας, Ο γέρων Παπάς)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 80-81, 100-101Άνοιγμα
34Ιερατικὲς κλήσεις (ψυχολογική θεώρηση).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 102-104.Άνοιγμα
35Η ποιμαντική πρόνοιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 105-107Άνοιγμα
36Ευλαβικοί εφημέριοι στον Αλέξανδρο ΠαπαδιαμάντηΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983 , σελ. 105-107. Επιμέλεια Α. Μ. ΣταυρόπουλουΆνοιγμα
37Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 110-111.Άνοιγμα
38Μάθημα ποιμαντικής οικονομίας. Αμάρτησε...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 140-141.Άνοιγμα
39Το μυστηριο της υγείας και της αρρώστιαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 160-162.Άνοιγμα
40Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος Εντυπώσεις από μία ελληνογαλλική συνάντηση στην ΚρήτηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 176-179.Άνοιγμα
41Ένας λόγος γιὰ το καλοκαίριΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 192-195.Άνοιγμα
42Ο κίνδυνος της αυτοκτονίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 208-209.NULL
43Ποιμαντικό τάκτΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 224.Άνοιγμα
44Αποχαιρετισμός στο καλοκαίριΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 224Άνοιγμα
45Η αυτοκτονία σὰν ποιμαντικό πρόβλημα. Εισαγωγικὲς σκέψεις στο άρθρο του Έρβιν Ρίνγκελ, Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στοὺς νέουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 225-226.Άνοιγμα
46Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους (μέρος α)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 243, 246.Άνοιγμα
47Ο κίνδυνος της αυτοκτονίας στους νέους (μέρος β)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σελ. 260.Άνοιγμα
48Πανεπιστημιο και ζωή. Άσκηση αυτογνωσίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 240-242.Άνοιγμα
49Η άγαμη μητέρα. Θεολογική ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 256-259Άνοιγμα
50ΦθινοπωρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 272-273.Άνοιγμα
51Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1983, σ. 288-289, 304-308.Άνοιγμα
52Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίας,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1984, Τεύχος 2ο, 176σ.Άνοιγμα
53Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1984, 124σ., Λόγω πνευματικών Δικαιωμάτων έχουν αναρτηθεί, το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα του βιβλίου.Άνοιγμα
54Η χρήση των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 8-11.Άνοιγμα
55Πρός εκκλησιασμόΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 24-26.Άνοιγμα
56ΕορταστικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 40-42Άνοιγμα
57Η δύναμη της εικόναςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 56-57, 72-74.Άνοιγμα
58Ο ΑγιογράφοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σελ. 72-74.Άνοιγμα
59Φώς αναστάσιμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 88-89.Άνοιγμα
60Ποιμαντικὰ σημεία στίξεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 104-105Άνοιγμα
61Δυσκολίες επικοινωνίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 120-122.Άνοιγμα
62Προσκλητήρια γάμου , μηνύματα ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 136-128.Άνοιγμα
63Θέματα Ποιμαντικής ΨυχολογίαςΙωάννη ΚορναράκηΘεσσαλονίκη 1984, Εκδόσεις «Αφων Κυριακίδη», 191 σελ.
64Γιὰ μιὰ ιστορία αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 152-153.Άνοιγμα
65ΦιλοξενίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος»1984, σ. 184-185.Άνοιγμα
66Η στάση φιλοξενίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 200-202.Άνοιγμα
67Η τέχνη της αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 232-234 , 248-249 , 264-265Άνοιγμα
68Μηνύματα σωτηρίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1984, σ. 280-281.Άνοιγμα
69Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1985, Εκδόσεις «Εκκλησιαστικόν και Μορφωτικόν Ιδρυμα Ιωάννου και Εριέττης Γρηγοριάδου», Σειρὰ Μορφωτική αρ. 2, 112 σ.Άνοιγμα
70Στιγμιότυπα και περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικής διακονίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1985, τ. 3, 184 σ.Άνοιγμα
71Ένα έτος, μία πρόκλησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 8-9.Άνοιγμα
72Συναντησεις ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 24-26.Άνοιγμα
73Η συνάντησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σελ. 40-42.Άνοιγμα
74Πανεπιστημιο και ζωή. Έρευνα πνευματικής γεωγραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 56-58.Άνοιγμα
75Της ΙερωσύνηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 72-73.Άνοιγμα
76Ορθόδοξη πνευματική ζωή και γάμοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 96-99.Άνοιγμα
77Συζητωντας γιὰ το γάμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 120-122 , 136-138.Άνοιγμα
78Πρεσβυτέρες του καιρού μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 160-161.Άνοιγμα
79Ο παππά-νάρκισσοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σελ. 162.Άνοιγμα
80Μετά δεκαπέντε έτηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 184-185.Άνοιγμα
81ΠαραλειπόμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 200-202.Άνοιγμα
82Η ποιμαντική αντιμετώπιση της αθεΐαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 216-218Άνοιγμα
83Σχεδίασμα πνευματικής γεωγραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 231-234.Άνοιγμα
84Ταξιδιωτικοὶ οδηγοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1985, σ. 248-249, 264-265.Άνοιγμα
85Σχέσεις των φύλων στην Ορθόδοξη ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1985, Εκδόσεις «Ελληνικά γράμματα», Στο Ιω. Παρασκευόπουλου κ.ά. (επιμέλεια), Οι διαφυλικὲς σχέσεις, τόμος Α΄, σ. 216-225.Άνοιγμα
86Μορφές ποιμαντικής διακονίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1986, 168 σ.Άνοιγμα
87ΜεθεόρτιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 16-17.Άνοιγμα
88Πνευματική γεωγραφίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σελ. 18-19.Άνοιγμα
89Βιβλία χωρὶς χρονολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 40-41.Άνοιγμα
90Επιλεγόμενα ποὺ προλέγουνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 56-57Άνοιγμα
91Ραδιοτηλεόραση και Εκκλησία. Επίκαιρη ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 72-74.Άνοιγμα
92Ραδιοτηλεοπτική ποιμαντική. ΠροτάσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 88-91.Άνοιγμα
93Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣΙωάννη ΚορναράκηΘεσσαλονίκη 1986, Εκδόσεις «Αφων κυριακίδη», 145 σελ.
94Ανάμεσα σὲ δύο κόσμους. Ὅροι ποιμαντικής θεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 104-106.Άνοιγμα
95Ενορία. Ένα μικρό χρονικό - Bιβλιογραφικός οδηγός.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 120-122Άνοιγμα
96Σύναξη αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 143.Άνοιγμα
97Γιὰ νὰ ζήσει η ενορία(Εισήγηση: Αναζωογόνηση και δραστηριοποίηση της Ενορίας)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 168-171 , 184-185Άνοιγμα
98Πρεσβυτέρες του καιρού μας (απαντηςεις σὲ μιὰ έρευνα)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 208-211Άνοιγμα
99Γνώρισε τήν ενορία σουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 271.Άνοιγμα
100Ενοριακή οργάνωση και ζωή. ΕρωτηματολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 272-274.Άνοιγμα
101Βιβλιοφιλία, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Αντ. Γκλίνου, Τα Προβλήματα των βιβλίων και των βιβλιοθηκώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 295Άνοιγμα
102Βιβλιοφιλία 2Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σελ. 312-314.Άνοιγμα
103Γνώρισε Τον εαυτό σου …Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 328-329Άνοιγμα
104Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Θ. Ψαριώτη, Τα Πεύκα της Πάτμου, Μνήμη π. Αμφιλοχίου Μακρή.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 344-345Άνοιγμα
105Το θαυμαστο φώς, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Lucien Morren, Από Το φώς στο μυστηριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1986, σ. 367.Άνοιγμα
106Εβδομάδα ιερατικών κλήσεων.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, 72-74Άνοιγμα
107Από το φως στο μυστηριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σελ. 16-20.Άνοιγμα
108Ανάπτυξη. Νέες προοπτικὲς – Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 88-89, 112-114, και σὲ ανάτυπο 20 σ.Άνοιγμα
109Περίοδος εξετάσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 136-137.Άνοιγμα
110Με κραταιό φρόνημαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 152-153.Άνοιγμα
111Δεσμοὶ αίματος, Προλογικό σημείωμα στο Γεωργίου Χρ. Ευθυμίου, Εθελοντική αιμοδοσία στη Θεολογική Σχολή (χρονικό).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 168.Άνοιγμα
112NULLΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 184-185Άνοιγμα
113Χρόνος γιὰ όλους και γιὰ όλαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 208-209.Άνοιγμα
114Μαθήματα ορθοφωνίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 240-241Άνοιγμα
115Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 272-273Άνοιγμα
116Γυμνάσματα ποιμαντικά. Γνώρισε Τον Άγιό σου...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 296-297Άνοιγμα
117Η ποιμαντική των ἁγίωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 312-313Άνοιγμα
118Αλφάβητος και πνευματική ζωήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 328-330Άνοιγμα
119Η θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού. Ψυχολογική προσέγγιση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1987, σ. 344-345, 368-372 και σὲ ανάτυπο 28 σ.Άνοιγμα
120Βορράς και Νότος. Αλληλεξάρτηση-Αλληλεγγύη-ΑνάπτυξηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣτο περ. «Πάντα Τα Έθνη», 1987, τεύχος 24, Δ΄ Τρίμηνο 1987, σ. 24 (120) – 26 (122).Άνοιγμα
121Σημειώσεις Ποιμαντικής (Προϋποθέσεις – Μορφὲς του ποιμαντικού έργου – Γυμνάσματα ποιμαντικὰ – Ποιμαντική βιβλιοθήκη)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1988, 108 σ.Άνοιγμα
122Σύγχρονοι ποιμαντικοὶ προβληματισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1988, 133 σ.Άνοιγμα
123Ποιμαντικὲς επισκέψειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 16-17, 40-41, 56-58Άνοιγμα
124Πρόσωπα και κείμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 72-73 , 88-90.Άνοιγμα
125Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 74-77, 91, 115-118, 138.Άνοιγμα
126Τόποι, άνθρωποι, βιβλία…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 112-114Άνοιγμα
127Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 136-137Άνοιγμα
128Χρόνου φείδουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 168-169.Άνοιγμα
129Στον πηγαιμό γιὰ τήν Ευρώπη. Η ευθύνη της Εκκλησίας γιὰ τήν Ευρωπαϊκή ενοποίησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 184-186, 208-210 και σὲ ανάτυπο 24 σ.Άνοιγμα
130Ο λόγος που παίρνει πρόσωποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σελ. 243.Άνοιγμα
131Η πληροφορική στη ζωή μας (προβληματισμοὶ και εφαρμογὲς στον εκκλησιαστικό χώρο).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 240-242, 272-274, 296-299, σ. 312-313 και σὲ ανάτυπο 44 σ.Άνοιγμα
132Υπάρχω … άρα δὲν υπάρχειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 336-337Άνοιγμα
133Μνήμην άγειν ετάχθημενΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988, σ. 368-369.Άνοιγμα
134Ο επαίτης της χάριτοςΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥ-ΚΑΝΤΑΝΗΠεριοδικό «Εφημέριος» 1988 σ. 338Άνοιγμα
135Θεραπευτική διακονίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1989,122 σ.Άνοιγμα
136Μνήμη και λήθη στη Θεία ΛειτουργίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1989, 132 σ.Άνοιγμα
137Θεραπευτικός τουρισμόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 16-18.Άνοιγμα
138Η συνακρόασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 40-41.Άνοιγμα
139Πάντες τρέχουσιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 56-58Άνοιγμα
140Κοπιώντες και πεφορτισμένοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 88-90.Άνοιγμα
141Το αντίθετο της αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 112-114.Άνοιγμα
142Από Τα έσχατα στα πρωταρχικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 144-145.Άνοιγμα
143Υποσχέσεις ποὺ θὰ κρατηθούνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 168-170Άνοιγμα
144Εορταστικὰ και καθημερινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 184-186Άνοιγμα
145Επιμνημόσυνη Δέηση. Γιὰ τή σφαγή στο ΠεκίνοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 208-210.Άνοιγμα
146Ποιμαντική αγραναύπασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 240-242Άνοιγμα
147Χαρὰ και εργασίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 272-274.Άνοιγμα
148Χάος και δημιουργικότητα. Μία ποιμαντική σύσκεψη στην ΑσσίζηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 296-298 , 312-314 , 328-330 και σὲ ανάτυπο 30 σ.Άνοιγμα
149Πορείες και πορείες. Επίκαιροι παραλληλισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1989, σ. 368-370.Άνοιγμα
150Εικόνες και εικόνεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 16-18, 184-185.Άνοιγμα
151Μακρόν πρό βραχέος …,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 88-89Άνοιγμα
152Με άλλο μάτιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 112-113Άνοιγμα
153Το ζωντανό νερόΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 136-137.Άνοιγμα
154ΠεριμένονταςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 152-153Άνοιγμα
155Κυριακή των πατέρωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 168-169Άνοιγμα
156Εικόνες και μηνύματαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 208-210, 240-242.Άνοιγμα
157Βάλωμεν αρχήνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 272-273Άνοιγμα
158ΠαρενέργειεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 296-297Άνοιγμα
159Φρονιμάδα και ακεραιότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 312-313Άνοιγμα
160Μνήμη ευλαβικού ΕφημερίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 328-329 και Γαλλική μτφρ. στο διμηνιαίο δελτίο της Communauté Orthodoxe de la S te Trinité et des Saints Cosme et Damien (Bruxelles), mai/juin 1991, σ. 6-8.Άνοιγμα
161Ο τόσονόσον! (Μνήμη ενός σοφού ανθρώπου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1990, σ. 344-346.Άνοιγμα
162Φάκελλος Μαθήματος Ποιμαντικής (Γυμνάσματα Ποιμαντικά)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1991, 104σ.Άνοιγμα
163Ποιμαντική Βιβλιοθήκη. Πρόσωπα και κείμενα (βιβλιογραφικός οδηγός ερευνητικών γυμνασμάτων)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠνευματική γεωγραφίαΑθήνα 1991, Ανάτυπον από το περιοδικό «Εφημέριος» 1991,σ. 240-246, 29 σ.Άνοιγμα
164Μέτρα και μέτραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 14-15.Άνοιγμα
165Ο εν τω ολίγω ανπαυόμενοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 16-17.Άνοιγμα
166Έσο πρόθυμοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 40-41Άνοιγμα
167Ο καιρός των πολέμωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 56-58Άνοιγμα
168Αναπληρωματική γονικότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 72-74, 88-90, και σὲ ανάτυπο 36 σ.Άνοιγμα
169Ιστορίες αγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 208-210Άνοιγμα
170Εν παντὶ ευχαριστείτεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, 112-113Άνοιγμα
171Προσοχή εύθραυστονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. σ. 136-137Άνοιγμα
172Οδηγητικὲς εικόνεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 152-154Άνοιγμα
173Πληροφορίαν έχεινΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 168-169.Άνοιγμα
174Διαλεκτική υποσχέσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 184-185.Άνοιγμα
175Ποιμαντική βιβλιοθήκηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 240-246.Άνοιγμα
176ΤαξιδεύονταςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 272-274Άνοιγμα
177Συζητωντας για Τον θάνατοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 312-313Άνοιγμα
178Ποιμαντική της καθημερινής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 328-329.Άνοιγμα
179Δικαιοσύνην μάθετεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 352-353.Άνοιγμα
180Η βασιλική δρύς (μνήμη Γέροντος Πορφυρίου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1991, σ. 376-378 και σὲ ανάτυπο όπου περιλαμβάνεται και η Επιστολή πρός Τα πνευματικά του παιδιά, 14 σ.Άνοιγμα
181Λόγος ἔμπρακτος καὶ πρᾶξις ἐλλόγιμος,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανάτυπο 1991,Προσλαλιὰ σὲ τιμητικὴ βραδυὰ γιὰ τὸν ὁμότιμο Καθηγητὴ Εὐάγγελο Δ. Θεοδώρου (22-4-1991). Περιελήφθη στὸ Ἐπίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 31.8.1998 – 31.8.1991, Πρυτανεία Μιχαήλ Π. Σταθόπουλου, τεῦχος Β΄ σ. 1237-1242. /ΆλλαΆνοιγμα
182Προσωπικὰ καὶ πνευματικὰ μέσα γιὰ τὴ δημιουργικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ χάους (ἀπὸ τὸ χάος στὸ πρόσωπο, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΤιμητικό ΑφιέρωμαΤιμητικό αφιέρωμα 1991, Στὸν τόμο Ἀξίες καὶ Πολιτισμὸς, τιμητικὸ ἀφιέρωμα εἰς Εὐάγγελον Θεοδώρου, Ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήνα, σ. 65-83 καὶ σὲ ἀνάτυπο 20 σ./ΆλλαΆνοιγμα
183Si amas veniΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος»1991, σ.296-298.Άνοιγμα
184Ποιμαντική της καθημερινής ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1992, 190 σ.Άνοιγμα
185Ποιμαντική εργασία και συνεργασία με νέους σχολικής ηλικίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Κοινωνία» 1992, έτος ΛΕ΄, τεύχος 1, σ. 62-70 και σὲ ανάτυπο.Άνοιγμα
186Ο ουρανοδρόμος Γέροντας Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Μπαϊρακτάρης (1906-1991)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Κοινωνία» 1992, έτος ΛΕ΄, τεύχος 1, σ. 105-109.Άνοιγμα
187Δὲν περισσεύει υπομονήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 16-17.Άνοιγμα
188Μαθήματα αρχιτεκτονικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 56-57 , 72-73Άνοιγμα
189Προετοιμασία γιὰ τήν ιερωσύνηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 88-89Άνοιγμα
190Συζητωντας γιὰ Το θάνατο. Θάνατος και εσχατολογία: μία ορθόδοξη άποψη ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 104-106, 128-131, 152-155 και σὲ ανάτυπο 40 σΆνοιγμα
191Ένας είναι ο κόσμος μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 168-170.Άνοιγμα
192Από τή μία στιγμή στην άλληΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 184-185Άνοιγμα
193Εν πορεία...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 208-210.Άνοιγμα
194Με τήν ψυχή στο βλέμμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 240-241.Άνοιγμα
195Εκκλησία και ελληνική κοινωνίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 272-273.Άνοιγμα
196Ποιμαντική φωτογραφίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 310-311.Άνοιγμα
197Αυτός ο τόπος είναι δικός μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 320-322Άνοιγμα
198Η Ευρώπη των γονέωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 336-338Άνοιγμα
199Ένα χρόνο μετά... ΕυχήσουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 352-353Άνοιγμα
200Ιστορίες με ζώαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1992, σ. 376-378.Άνοιγμα
201Ανθρώπινες σχέσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 16-17.Άνοιγμα
202Τα αυτονόηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 41-42.Άνοιγμα
203Και όμως είναι δυνατόν…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 56-57.Άνοιγμα
204Έστω και στο παραπέντεΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 72-73Άνοιγμα
205Η καλή αναφοράΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 88-89.Άνοιγμα
206Τα έκπληκτα μάτιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 116-117Άνοιγμα
207Οι ενορίες και η ιστορία τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 152-153Άνοιγμα
208Περιπέτειες σὲ δύο κόσμουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 168-169, 184-185,Άνοιγμα
209Στα ψηλὰ βουνάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 208.Άνοιγμα
210Οι αποφάσεις και οι δυσκολίες τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 240-242Ανοιγμα
211Αιγαιοπελαγίτικες σελίδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 272-274.Ανοιγμα
212Ο κρατούμενος και η οικογένειά τουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, σ. 296-297, 312-313, 328-329.Άνοιγμα
213Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην ΕλλάδαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1993, Προλογικό σημείωμα στο Antoine Vergote, Η ψυχολογία της απιστίας (μετ. Στάθη Γιαννή), σ. 384-385 και στο ανάτυπο σ. 5-11.Άνοιγμα
214ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ" Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2014, Στον Ιστότοπο «Indeligent Indeep AnalysisΆνοιγμα
215Η αυτοκρατορία των εικόνων ποιμαντική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1994, Εκδόσεις «Αποστολική Διακονία», «Φυλλάδια επικαιρότητος» αρ. 34, 52 σ.Άνοιγμα
216Η ψυχολολογία της απιστίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 40-41, 62-63, 80-81, 98-99, 110-111, 130.Άνοιγμα
217Εκκλησία, Γάμος και Οικογένεια: ΕρωτηματολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 15-18.Άνοιγμα
218Σκέψεις γύρω από μία έκδοση… (Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 60-61.Άνοιγμα
219Καύχημα των ιερέων. Εβδομάδα ιερατικών κλήσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 96-97Άνοιγμα
220Σχολή καλών τεχνώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 128-129.Άνοιγμα
221Η θεωρία των α-πιθανοτήτωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 152-153Άνοιγμα
222Ποιμαντική πολλαπλών διαδρομώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 176-177 , 192-193.Άνοιγμα
223Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικὲς δυνατότητεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 216-217.Άνοιγμα
224ΚαλοκαιρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 248-249Άνοιγμα
225ΦθινοπωρινάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 280-281.Άνοιγμα
226Ποιμαντική της μνήμης και της λήθηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 352-354Άνοιγμα
227Τρία χρόνια μετά...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1994, σ. 392-394.Άνοιγμα
228Le point de vue (et de vie) orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Άρθρο στο περιοδικό, στο L’ assistenza al morente 1994. Aspetti socio-culturali, medico-assistenziali e pastorali. Atti del Congresso Internationale, Roma, 15-16 marzo 1992. Vita et Pensiero, Milano, σ. 275-286Άνοιγμα
229Ποιμαντική πολλαπλών διαδρομώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1995, 360 σ.Άνοιγμα
230Τα θεμέλιά μου στα βουνάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 16-18.Ανοιγμα
231Ιχνηλασία γερόντων (με αφορμή τήν επιστολή Γέροντος Πορφυρίου πρός Τα πνευματικά του παιδιά)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 40-41.Άνοιγμα
232Χώραι λευκαι πρός θερισμόν, Σαράντα χρόνια μετάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 56-58, σ. 152-153 και σὲ ανάτυπο 22 σ.Άνοιγμα
233Ιστορίες με ζώαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 128-130.Άνοιγμα
234Επὶ γής αλλοτρίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 182-183, 220-221Άνοιγμα
235Ως διὰ πυρόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 304-305Άνοιγμα
236Ένας ακόμη λόγοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 306-307.Ανοιγμα
237Φιλοκαλική ενημέρωσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1995, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Αρχιμ. Δρ. Χερουβεὶμ Μαλισιάνου, Κ. Παρθένης Άγνωστες μαρτυρίες της παρουσίας του στη Βιέννη, σ. 328-329 και στο ανάτυπο, Αθήναι 1996, σ. 5-9.Άνοιγμα
238Μέτρα και σταθμάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 344-345.Ανοιγμα
239Πόλεις και μνήμες. Ποιμαντική ενεργοποίηση της μνήμης των πόλεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1995, σ. 376-378, 400-402.Ανοιγμα
240Crise et altérité au regard de l'anthropologie orthodoxe (ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1995, Ανακοίνωση στο συνέδριο Contribution au 3ème Colloque d’Anthropologie Clinique (Quel «discours de la méthode» pour les Sciences Humaines ? Un état des lieux de l’anthropologie clinique), tenu à Louvain-la-Neuve – Novembre 1993, publié dans «ANTHROPO-LOGIQUES» 6 (1995), p. 237-240. Peeters, Louvain-la-Neuve 1996.Άνοιγμα
241Η Χώρα της ΑλυπίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 40-41, σ. 56-57.Ανοιγμα
242Ποιμαντική εκπαίδευση διὰ βίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 72-73.Άνοιγμα
243Εκπαιδευτικοὶ απόηχοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 87.Ανοιγμα
244Αγωνίες και ελπίδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 112-114Άνοιγμα
245Μελέτη θανάτου. Σελίδες από ένα αθέατο ημερολόγιοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 136-137 και στο Ποιμαντική Γάμου… 2004, σ. 418-422.Ανοιγμα
246Εκκλησιαστική κοινωνική διακονίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1996, Προλογικό σημείωμα στο Ευτ. Γιαννουλάκη, Τέταρτος κόσμος. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, σ. 152-153 και στο ανάτυπο σ. 5-11.Ανοιγμα
247Σπουδάζοντας θεολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1996, Προλογικό σημείωμα στο ανάτυπο του Θαν. Παπαθανασίου, Σπουδάζοντας Θεολογία, Μία απόπειρα προσέγγισης, σ. 184-185 και στο ανάτυπο σ. 3-8.Ανοιγμα
248Μαθήματα σχοινοβασίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 272-273.Ανοιγμα
249Προετοιμασία αγάπης (Κέντρο Προετοιμασίας Γάμου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 296-297, 312-313 και στον ιστότοπο:http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/txt1.htmlΑνοιγμα
250Στον αστερισμό της ελπίδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 328-329, 344-345Ανοιγμα
251Δικαιωμα στο μέλλονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1996, σ. 368-369.Άνοιγμα
252Théorie de la Médiation et Théologie Orthodoxe. Lecture Médiatonniste de la Liturgie Orthodoxe ou Lecture Liturgique de la Théorie de la Médiation?Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1996, Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΛΑ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Νικόλαον Α. Νησιώτην, Αθήναι, σ. 571-582 και σὲ ανάτυποΆνοιγμα
253«Veritatis splendor» an orthodox reactionΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. “The Ecumenical Review” Vol. 48, No 2, 1996, σ. 155-157 και στον ιστότοπο:http://www.myriobiblos.gr/texts /english/stavropoulos_veritatis.html
254Επιστημη και τέχνη της ΠοιμαντικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1997, Εκδόσεις«Αρμός», 162 σ.NULL
255Φάκελλος Μαθήματος Συμβουλευτικής Ποιμαντικής,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1997, 200 σ.Άνοιγμα
256Συνέχεια και όχι... τέλοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 16-18, 39.Άνοιγμα
257Η ποιμαντική διάσταση του ἁγιαστικού έργου της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 88-90.Άνοιγμα
258Μία πρότασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 104-105.Άνοιγμα
259Ως ὡραίοι οι πόδεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 128-129.Άνοιγμα
260ΠαράποναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 152-153.Άνοιγμα
261ΟριοθετησειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 200-201.Άνοιγμα
262Ποιμαντική γάμου και οικογενείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 328-330.Ανοιγμα
263Οι Πύλες της μνήμηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 168-170.Άνοιγμα
264Ήρθα, αλλά... δὲν θὰ μείνωΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 224-225.Ανοιγμα
265Από τήν ξενοφοβία στην φιλοξενίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 256-258Άνοιγμα
266Αγωνίες και ελπίδες - Η συνομωσία της ελπίδοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 296-298, 312-314.Ανοιγμα
267Η ποιμαντική της ελπίδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 344-345.Ανοιγμα
268Πνευματική ιχνηλασίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1997, σ. 360-361Ανοιγμα
269Marriage and the family. Models and comparisons within the orthodox tradition.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1997, Ανακοίνωση στο συνέδριο Paper presented at the IVth Hellenic-Iranian Symposium, which took place in Athens in the Old Amphitheatre of Athens Medical School, University of Athens, 12-13 November 1997 with the title “Family and Family Values in the Islamic and the Christian (Orthodox) World” (english translation Marina Robb). For the needs of the symposium the author transcribed composed thoughts that he has set down from time to time developing the Orthodox teaching about marriage and the family. Το κείμενο υπάρχει στον ιστότοπο: http//www.myriobiblos.gr/texts/english/stavropoulos_marfam.html Άνοιγμα
270Ηθική συμβουλευτική προσέγγιση στις σύγχρονες τεχνικὲς αναπαραγωγής του ανθρώπουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1997, Συμβολή στον Χαριστηριο τόμο πρός τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου, «Πορευθέντες…», Εκδ. Αρμός, Αθήνα, σ. 329-339.Άνοιγμα
271Ηθική συμβουλευτική προσέγγιση στις σύγχρονες τεχνικὲς αναπαραγωγής του ανθρώπουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1997, Αγγλική περίληψη στον τόμο περιλήψεων «Go Υe…» σ. 85-86.Άνοιγμα
272Το έργο του Θεολόγου Καθηγητή και Το Μάθημα των ΘρησκευτικώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1998, Εκδόσεις «Ερευνητικὰ Προγράμματα Πανεπιστημίου Αθηνών», 64 σ. Σὲ συνεργασία με Στέφανο Χρ. Κουμαρόπουλο.Άνοιγμα
273Η Τέχνη της ΑγάπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1998, Εκδόσεις «Σταυροπηγιακής και Βασιλικής Μονής Αγ. Νεοφύτου: Κάνιστρο 4», 82 σ. Με πρόλογο του Σταύρου Σ. Φωτίου.Άνοιγμα
274Περὶ επιθυμίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος 1998, σ. 56-57Άνοιγμα
275Υποχωρε..ἴτε παίδες ΕλλήνωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, », σ. 72-73.Άνοιγμα
276Η υποχώρηση δὲν αρκεί. Φάρμακα ή οδήγηση;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 88-90.Άνοιγμα
277Η λάμψη της αλήθειας. Ορθόδοξη ανάγνωση μιάς παπικής εγκυκλίουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 104-105Άνοιγμα
278Γάμος και οικογένεια. Πρότυπα και παρομοιώσεις στην ορθόδοξη ΠαράδοσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 120-121, 136-137.Άνοιγμα
279Του Σταυρού και της ΑναστάσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 152-153.Άνοιγμα
280Με αφορμή τήν ΑνάστασηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 168-169Άνοιγμα
281Ο Θεός στην ΠόληΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 184-185.Άνοιγμα
282Σχεδία πόλιςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 200-201Άνοιγμα
283Συνεργασία ενορίας και θεολόγου καθηγητουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 232-233. (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο)Άνοιγμα
284Ποιμαντική του μέλλοντοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 248-249Άνοιγμα
285Το μέλλον της ποιμαντικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 264-265Άνοιγμα
286Βιοτεχνολογία και ΒιοηθικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 280-281, 296-298.Άνοιγμα
287Η ενορία μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 312-313.Άνοιγμα
288Η ενορία σας και πώς θὰ τήν ανακαλύψετε εκ νέου. Το Παιχνίδι της ΕνορίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 327-330 και σὲ ανάτυπο σ. 8 (σχήμα Α4).Άνοιγμα
289Μία κοινότητα ποὺ ακτινοβολείΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 331Άνοιγμα
290Το παρόν και Το μέλλον του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από τή σκοπιὰ της Ποιμαντικής ή Πρακτικής ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. 1998, τ. ΛΓ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Γεώργιον Σ. Γρατσέαν, Ιωάννην Θ. Παναγόπουλον, Ιωάννην Χ. Ανδριόπουλον Αθήναι, σ. 317-327 και σὲ ανάτυπο.Άνοιγμα
291Βιοτεχνολογία. Ήθος τέχνη και τεχνική. Η άλλη πλευρὰ της βιοτεχνολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1998, σ. 31-40.Άνοιγμα
292Ηθικοὶ προβληματισμοὶ στην αναπαραγωγή του ανθρώπου. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. «Σύναξη» αρ. 68, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1998, σ. 47-52 και στο Ποιμαντική Γάμου… 2004, σ. 335-345. Πρόκειται γιὰ ελληνική μεταγραφή της εισηγήσεως Βioéthique et religions : le point de vue orthodoxe, σὲ στρογγυλό τραπέζι Διεθνούς Συνεδρίου στη Ρώμη, 15-17 Φεβρουαρίου 1996. Δημοσιεύτηκε στο Le radici della bioetica. Atti del Congresso Internationale, Vita et Pensiero, Milano 1998, τ. I, σ. 269-274.Άνοιγμα
293Βioéthique et religions : le point de vue orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔημοσιεύτηκε στο Le radici della bioetica. Atti del Congresso Internationale, Vita et Pensiero, Milano 1998, τ. I, σ. 269-274.Άνοιγμα
294Ποιμαντική γάμου και οικογενείας πρό των πυλών του 21ου αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 1999, Εκδόσεις «Ι.Μ. Ηλείας», 71 σ. (Εισηγήσεις στο Θεολογικό Συνέδριο της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας, Αμαλιάδα 22-23 Φεβρουαρίου 1997)Άνοιγμα
295Φόβος και αγάπη στη ζωή των φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 1, σ. 18-21Άνοιγμα
296Χώροι ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑστική ΠοιμαντικήΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 2, σ. 30-32.Άνοιγμα
297Το βάρος από Τα μελλούμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 3, σ. 14-15.Άνοιγμα
298Διαγωνισμός ποιμαντικής φωτογραφίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 2, σ. 36-37.Άνοιγμα
299Το βάρος από Τα μελλούμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 3, σ. 14-15.Άνοιγμα
300Άσκηση και τεχνολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 4, σ. 22-23.Άνοιγμα
301Στενάχωρα χρόνιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 5, σ. 18-20.Άνοιγμα
302Περὶ διατροφήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 6, σ. 5-7.Άνοιγμα
303Βεβαιότητες και όρια στα θεμέλια της ἠθικής σήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 7, σ. 12-14, τεύχ. 8, σ. 5-7.Άνοιγμα
304Ένα γραφείο ποιμαντικής…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 9, σ. 10-13.Άνοιγμα
305ΠαραλειπόμεναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 10, σ. 18-20Άνοιγμα
306Τρόποι αναγνώσεως και επιλογήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 11, σ. 18-19.Άνοιγμα
307«Καλὰ Χριστούγεννα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 1999, τεύχ. 12, σ. 29Άνοιγμα
308ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Ζητήματα ποιμαντικής υχολογίας και ποιμαντικής πρακτικήςπ. Αδαμάντιος ΑυγουστίδηςΑθήνα 1999, Εκδόσεις «ΑΚΡΙΤΑΣ», 165 σελ..
309Χωρὶς ταυτότητα πιάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑφιέρωμα: Η παγκοσμιοποίηση και η μοίρα των Ελλήνων, «Ευθύνη» Δεκέμβριος 1999, σ. 596- 598.Άνοιγμα
310Ο Φιλοκαλικός άνθρωπος Μία ορθόδοξη πρόταση ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. «Κοινωνία» έτος ΜΒ΄, τεύχος 2, Απριλίου – Ιουλίου 1999, σ. 141-151. Περιελήφθη επίσης στο Κων/νου Ι. Χολέβα (επιμέλεια), Ελληνορθόδοξη Πορεία (Ανθολόγιο Κειμένων), Αθήνα 2008, σ. 387-407 και σέ ανάτυπο Αθήνα, 16 σ.Άνοιγμα
311Μία συνέντευξη γιὰ Το έργο του Θεολόγου Καθηγητή στο δημοσιογράφο Δημήτρη ΦερούσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. Κοινωνία 1999, τεύχος 1, σ. 21-24.Άνοιγμα
312Κλινική και θεραπευτική Ποιμαντική Θεολογία στη σχέση της με τήν ψυχοπαθολογία και τήν ψυχοθεραπείαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. 1999, τ. ΛΔ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Αθανάσιον Χαστούπην, Αθήναι, σ. 219-243 και σὲ ανάτυπο 32 σ.Άνοιγμα
313Ιωβηλαίον έτος 2000Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 1, σ. 16-18.Άνοιγμα
314Ο άνθρωπος ποὺ σκοντάφτειΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 3, σ. 16-17.Άνοιγμα
315Εβδομάδα ιερατικών κλήσεωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 4, σ. 18-20.Άνοιγμα
316Μια εξομολογητική αναδρομήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τευχ. 4, σ. 21-23Άνοιγμα
317Ταυτότητα και θρησκευτικό γεγονόςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 5, σ. 22-24.Άνοιγμα
318Ο εξομολόγος και η αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 7, σ. 19-21, τεύχ. 8, σ. 18-21 και σὲ ανάτυπο 16 σ.Άνοιγμα
319Θεολογική θεμελίωση της ποιμαντικής των ασθενώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 10, σ. 22-24, τεύχ. 11, σ. 19-20.Άνοιγμα
320Ένα ερευνητικό πρόγραμμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2000, τεύχ. 12, σ. 13-17.Άνοιγμα
321Το αλφαβητάρι της ζωήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2000, Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 416-417.Άνοιγμα
322Ποιμαντική στον 21ο αιώνα. Αφιέρωμα: Ελπίδες και φόβοι του εικοστου πρώτου αιώνα,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2000, Δεκέμβριος, σ. 637-640.Άνοιγμα
323Οι δύο εντολές. Αφιέρωμα: Οικογένεια ή επάγγελμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2000, Απρίλιος, σ. 200-203Άνοιγμα
324Λογικὰ και… ανόηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 463-464.Άνοιγμα
325Ποιὰ Ελλάδα;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, σ. 516-517.Άνοιγμα
326Τα έξι είδη της αγάπης του Ευαγγελίου της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕ.Ε.Θ.Σ.Π.Α. 2000, τ. ΛΕ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Ιωάννην Κ. Κορναράκην και Μιχαήλ Κ. Μακράκην, Αθήνα 2000, σ. 267-279. Γιὰ τήν σὲ ἠλεκτρονική μορφή παρουσίαση του κειμένου αυτου βλ. ομότιτλο άρθρο του Άγγελου Βαλλιανάτου Δρ. Θ., στο περ. «Εκκλησία» Ιουλίου 2009, σ. 476-478.Άνοιγμα
327Συμβουλευτική Ποιμαντική και Εξομολογητική (Διδακτικές σημειώσεις)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠοιμαντική θεολογία
Αθήνα 2001, 316 σ.
Άνοιγμα
328Πώς «δὲν θὰ περάσει ο φασισμός»...Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2001, Αφιέρωμα Νέες Μορφές Φασισμού, Απρίλιος, σ. 192-194.Άνοιγμα
329Λογοτεχνία Διπλή προσέγγιση. ΑφιέρωμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2001, Η Λογοτεχνία γιατί και πρός τί; Δεκέμβριος, σ. 594-595.Άνοιγμα
330Χριστιανική Παράδοση και καλλιτεχνική δημιουργικότηταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2001, Πρόκειται γιὰ απόδοση στα ελληνικὰ ανακοινώσεως του συγγραφέα σὲ διεθνὲς συνέδριο στη Ρώμη Το 2001 με τίτλο Από τήν εικόνα στην ομοίωση. Φιλοκαλική διαλεκτική μεταξὺ δημιουργίας και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας στην ορθόδοξη παράδοση. Το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε στην «Ευθύνη» Τον Οκτώβριο του 2001, σ. 327-329 και συμπεριελήφθη στα Δοκίμια των Ελλήνων (επιμέλεια Κώστα Ε. Τσιρόπουλου), Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη, Αθήνα 2002, σ. 525-528. Το πλήρες κείμενο βλ. στο Α.Μ. Σταυρόπουλου, Ιχνηλασίες 2007, σ. 130-Άνοιγμα
331Ευρωπαϊκό έτος γλωσσώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 1, σ. 20-21.Άνοιγμα
332Το ευαγγέλιο της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 2, σ. 16-17.Άνοιγμα
333Τέχνη και ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 3, σ. 21-23Άνοιγμα
334Μία θεολογική ανάγνωση της βιολογικής επαναστάσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 4, σ. 12-16.Άνοιγμα
335Το Πρόσωπο και Τα ΠρόσωπαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 5, σ. 17-21.Άνοιγμα
336Ματαίωση ή και παραίτησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 9, σ. 13-14Άνοιγμα
337Γιὰ τοὺς μικροὺς και ελαχίστουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 10, σ. 9-10Άνοιγμα
338Θρησκεία και επιστημη. Ανεξάρτητες ή και εξαρτημένες μεταβλητὲς;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2001, τεύχ. 12, σ. 11-14.Άνοιγμα
339L’ amour-charité et la vertu dans les fondements de la morale orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2001, Εισήγηση σὲ στρογγυλή τράπέζα «Certitudes et limites dans les fondements de la morale aujourd’hui» στο Luigi Silvano Filippi e Anna Maria Lanza (επιμέλεια), Certezza et esperienza del limite. Atti del XIV Congresso dell’ A.I.E.M.P.R., Franco Angeli, Milano, σ. 499-506.Άνοιγμα
340Certitudes et expérience de la limite sous la lumière du désirΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2001, Σὲ συνεργασία με Τον Δ. Αγγελή στο L.S. Filippi (επιμέλεια), σ. 437-438.Άνοιγμα
341Raison dialectique et Théologie Pastorale.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2001, Communication au 5ème Colloque d’Anthropologie Clinique (Médiations culturelles) tenu à Rennes, septembre 1999, publié dans « tétralogiques 14 », Éd. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2001, p. 137-141. « L’auteur revisite la théologie pastorale à partir de la diffraction de la rationalité proposée par le modèle de l’anthropologie clinique ou théorie de la médiation » (Clément De Guibert p. 5). Περιλαμβάνεται στις σελίδες 55-59 του βιβλίου Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologie. Analectes de la revue “Théologia” («Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011 (βλ. παρακάτω αρ. 412).Άνοιγμα
342Raison dialectique et Théologie Pastorale.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο 2001, Communication au 5ème Colloque d’Anthropologie Clinique (Médiations culturelles) tenu à Rennes, septembre 1999, publié dans « tétralogiques 14 », Éd. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2001, p. 137-141. « L’auteur revisite la théologie pastorale à partir de la diffraction de la rationalité proposée par le modèle de l’anthropologie clinique ou théorie de la médiation » (Clément De Guibert p. 5). Περιλαμβάνεται στις σελίδες 55-59 του βιβλίου Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologie. Analectes de la revue “Théologia” («Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011 (βλ. παρακάτω αρ. 412). (Ανάτυπο Πανεπιστημίου Rennes).Σημείωση: Στο ανάτυπο υπάρχουν εκ παραδρομής ορισμένα τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν υφίστανται στο ανωτέρω κείμενο (1).Άνοιγμα
343Οι δρόμοι του νερού. Οδοιπορικό θεραπευτικού τουρισμού στα ἁγιάσματα της ΕλλάδαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2002, 60 σ. Σὲ συνεργασία μέ Άγγ. Βαλλιανάτο, Αρ. Σαραντουλάκου, Τρ. ΜπολτέτσοΆνοιγμα
344Γραφείο Συμβουλευτικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, (σὲ συνεργασία με π. Αδαμάντιο Αυγουστίδη), τεύχ. 1, σ. 19-22.Άνοιγμα
345ΗμερολόγιαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 2, σ. 12-14Άνοιγμα
346Η βία στην ΟικογένειαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 3, σ. 20-21Άνοιγμα
347Οικογένεια ή επάγγελμαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 4, σ. 19-21.Άνοιγμα
348Βιοηθική και ιατρική πράξη. Θεολογική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 5, σ. 14-17, τεύχ. 6, σ. 12-15.Άνοιγμα
349Ένας λόγος γιὰ Το περιβάλλονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 9, σ. 19-21.Άνοιγμα
350Μαραθώνιος και σκυταλοδρομίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 11, σ. 16-18.Άνοιγμα
351Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2002, τεύχ. 12, σ. 18-23Άνοιγμα
352Ο άνθρωπος των Μακαρισμών. Αφιέρωμα: Ποιός άνθρωπος γιὰ Τον εικοστο πρώτο αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2002, Απρίλιος, σ. 177-179.Άνοιγμα
353Πέρα από τό προφανέςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2002, Οκτώβριος, σ. 458-459.Άνοιγμα
354Πρός δύο νέους όπως ἂν εκ των της αγάπης ὠφελοίντο λόγωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔημοσιεύτηκε σὲ φυλλάδιο του Κέντρου Προετοιμασίας Γάμου της Ι. Μ. Φθιώτιδος, Λαμία 2002, επίσης στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 379-380.Άνοιγμα
355Αναφορὲς του θεολογικού και εκκλησιαστικού τύπου σὲ θέματα βιοηθικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2003,Σὲ συνεργασία με Α. Σαραντουλάκου, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιτροπή Βιοηθικής, 36 σ. Η έρευνα αυτή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 389
Η έρευνα αυτή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:
http//cwep.soctheol.uoa.gr/page5/page5.html
Άνοιγμα
356Πληροφορική Κοινωνική ΘεολογίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔιδακτικὲς Σημειώσεις με τή συνεργασία Άγγελου Ν. Βαλλιανάτου, Αθήνα, σ. 9-137.Άνοιγμα
357Γένος και Θρησκεία. Φύλα και θρησκευτικό γεγονός. Προβληματισμοὶ με αφορμή ένα ΣυνέδριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 1, σ. 14-15Άνοιγμα
358Η ενσυνείδητη συμμετοχή των ενοριτων στο ενοριακό ποιμαντικό έργοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 2, σ. 14-16, τεύχ. 3, σ. 21-23.Άνοιγμα
359Σχόλια και συμπεράσματα από ένα συνέδριοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, (Το 2ο Διεθνὲς Διεπιστημονικό, Δελφοὶ 5-8 Σεπτεμβρίου 2002), τεύχ. 4, σ. 9-12.Άνοιγμα
360Η αποξένωση των συζύγων και Το γενικότερο σύμπτωμα της μοναξιάςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 5, σ. 14-19.Άνοιγμα
361Ποιμαντική προσέγγιση του μυστηρίου του γάμουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 6, σ. 7-10, τεύχ. 7, σ. 9-12.Άνοιγμα
362Άξια και δίκαιη πρωτοβουλίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2003, τεύχ. 10, σ. 24-25.Άνοιγμα
363Η Δύση ως ερώτημα. Αφιέρωμα: Ο πνευματικός μηδενισμός της ΕυρώπηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2003, Δεκέμβριος, σ. 600-601.Άνοιγμα
364Ως… Αφιέρωμα: Η ανάγνωση ως γνωριμία και ως φιλίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2003, Απρίλιος, σ. 178-179.Άνοιγμα
365Ποιμαντική προετοιμασία των μελλονύμφωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2003, Στο Κωνσταντίνος Δωρ. Μουρατίδης. Πρόμαχος Ορθοδοξίας, Τιμητικό αφιέρωμα Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, Αθήναι, σ. 531-537.Άνοιγμα
366Genre et religion. Sexes et fait religieux dans la tradition de l’ Église OrthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2003, Στο Carlos Dominguez - Rafael Briones (επιμέλεια), Masculino – Feminino y Hecho Religioso, Πρακτικὰ του XVIου Διεθνούς Συνεδρίου της AIEMPR Genero y Religion, Universidad de Granada, Granada, σ. 445-457. (με γαλλική, ισπανική και ιταλική περίληψη).Άνοιγμα
367L’Orthodoxie στο Regard éthique, L’euthanasieΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣVolume I- Aspects éthiques et humains, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2003, σ. 157-159. Στα ελληνικὰ έχει δημοσιευτεί με Τον τίτλο Η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας απέναντι στην Ευθανασία στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 269-371.Άνοιγμα
368L’Orthodoxie στο Regard éthique: Les transplantationsΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνακοίνωση στο συνέδριο, Strasbourg, Conseil de l’ Europe, 2003, σ. 197-202. Στα ελληνικὰ έχει δημοσιευτεί με Τον τίτλο Επιταγὲς της ορθοδόξου ἠθικής ποὺ αφορούν στις μεταμοσχεύσεις και στα ξένα μοσχεύματα στο Ποιμαντική Γάμου…2004, σ. 361-368.Άνοιγμα
369


Η Ποιμαντική Διακονία κατά τους Ιερούς ΚανόνεςΑρχιμανδρίτης Γεώργιος ΚαψάνηςΑθήνα 2003, Εκδόσεις ΑΘΩΣ, 204 σελ.
370Ποιμαντική Γάμου, Οικογενείας και ισότητας των δύο φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2004, Διδακτικὲς σημειώσεις, 478 σ.Άνοιγμα
371Σημειώσεις του επιλεγομένου Μαθήματος Ειδικὰ Θέματα ΨυχολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2004, 106 σ.Άνοιγμα
372Η Αγία Γραφή και οι χρήσεις τηςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 1, σ. 4-5. http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/kyriaki.htmΆνοιγμα
373Τί σημαίνει η Κυριακή;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 2, σ. 19-20, 22 και στον ιστότοπο:Άνοιγμα
374Ο άνθρωπος ποὺ μετράει τα σύννεφαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 3, σ. 6-7.Άνοιγμα
375ΑναζητήσειςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 5, σ. 6-8.Άνοιγμα
376Θρησκείες και βίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 4, σ. 25-27.Άνοιγμα
377Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον Ημερήσιο Αθηναϊκό τύποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 6, σ. 8-10.Άνοιγμα
378Έχουμε αγώνες σήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 7, σ. 15-17.Άνοιγμα
379ΔέησηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, τεύχ. 8, σ. 8-10.Άνοιγμα
380Η Συμβουλευτική Ποιμαντική Ψυχολογία και η ισοτιμία των δύο φύλωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2004, (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο), τεύχ. 10, σ. 15-17, τεύχ. 11, σ. 16-18.Άνοιγμα
381Η υπέρβαση της τρομοκρατίας. Αφιέρωμα: Μορφές τρομοκρατίας στόν 21ο αιώνα,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2004, Απρίλιος, 151-153.Άνοιγμα
382Η υπέρβαση ενός μύθου. Αφιέρωμα: Ο μύθος του «Λαϊκού Κράτους»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2004, Δεκέμβριος, σ. 610-611.Άνοιγμα
383De l’image à la ressenblance. Dialectique philocalique entre création et créativité artistique dans la tradition orthodoxeΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΤο Isabelle Grellier – Hans Strub – Ermanno Genre (επιμέλεια), Tradition chrétienne et créativité artistique. Actes du congrès de théologie pratique de Rome ; Edition S.I.T.P. 2004, σ. 227-238.Άνοιγμα
384Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον ημερήσιο αθηναϊκό τύποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΒιοηθικήΜε τή συνεργασία μεταπτυχιακών φοιτητων και συντονίστρια τήν κα Αριάδνη Σαραντουλάκου (M.Th.), Έκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 2005, 173 σ. Η έρευνα αυτή βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http//cwep.soctheol.uoa.gr/page5/page5.htmlΆνοιγμα
385Βιολογία και Βιοηθική από τή σκοπιὰ της Ορθοδόξου ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2005, Εισήγηση σὲ Συμπόσιο της «Εταιρείας Λευκαδικών Μελετων» (Λευκάδα, 16-28 Ιουλίου 2004), Πρακτικὰ Θ΄ Συμποσίου, Αθήνα 2005, σ. 81-92.Άνοιγμα
386

Ποιμαντικές Διαστάσεις της Ιεροψαλτικής ΔιακονίαςΜητροπολίτης Αχελώου ΕυθύμιοςΨαλτική ΤέχνηΑθήνα 2005, Κεντρική Διεύθυνση Ποιμαντικού Έργου, Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 32 σελ.
387Ορθόδοξη ποιμαντική της ΚυριακήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2005, τεύχ. 1, σ. 7-9, τεύχ. 2, σ. 13-15.Άνοιγμα
388Θεολογικὲς σπουδὲς στην ΕλλάδαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2005, τεύχ. 3, σ. 17-19, τεύχ. 4, 20-22 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/theologikes_spoudes.htmΆνοιγμα
389Η ευαισθητοποίηση σὲ θέματα επικοινωνίας και συμβουλευτικήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2005, (σὲ συνεργασία με Στ. Κουμαρόπουλο), τεύχ. 5, σ. 17-19.Άνοιγμα
390Ποιμαντικὲς προοπτικὲς γιὰ το γάμο και τήν οικογένειαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2005, Περιοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 6, σ. 17-19, τεύχ. 7, σ. 20-22. και στον ιστότοπο: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/f9.pdfΆνοιγμα
391Η διαπλοκή στη γνώσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 20-22.Άνοιγμα
392Η ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας γιὰ τοὺς μετανάστεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2005, τεύχ. 9, σ. 21-23, τεύχ. 10, σ. 21-23 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/efthini_metanastes.pdfΆνοιγμα
393Ποιός φοβάται τὶς εικόνες;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2005, Αφιέρωμα: Ὅραση-Εικόνα, Τηλεόραση-Εικονοδουλεία, Απρίλιος 2005, σ. 152-154.Άνοιγμα
394Γάμος και οικογένεια «Το μήλον της έριδος»;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2005, Αφιέρωμα Οι νέοι αντιδραστικοί, Δεκέμβριος 2005, σ. 639-641.Άνοιγμα
395Τοίς ιπταμένοις συνόδευσονΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2006, τεύχ. 1, σ. 18-20.Άνοιγμα
396Πολιτισμός της αγάπης. Περιχώρηση προσώπωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2006, τεύχ. 2, σ. 15-17, τεύχ. 5, σ. 17-19.Άνοιγμα
397Γέρων ΚαλλίνικοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2006, τεύχ. 6, σ. 18-20.Άνοιγμα
398Ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα άλλα. Θεομητορικός ΔιάπλουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2006,
Περιοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 8, σ. 14-15 και στον ιστότοπο: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavrop_diaplous.html
Άνοιγμα
399Προσκυνηματικὲς περιηγήσεις. Θεολογική θεμελίωσηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 15-18Άνοιγμα
400Ποιμαντικὲς προοπτικὲς γιὰ Το γάμο και τήν οικογένεια. Πορίσματα μιάς διεπιστημονικής συσκέψεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2006, τεύχ. 10, σ. 18-20.Άνοιγμα
401Υπὲρ ή κατά; «Ὠφελέειν και μή βλάπτειν».Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2006, Αφιέρωμα: Η υψηλή τεχνολογία και ο άνθρωπος, Απρίλιος, σ. 157-159.Άνοιγμα
402Φιλοκαλική υπέρβαση της κρίσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2006, Αφιέρωμα: Η κρίση του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού, Δεκέμβριος, σ. 637-640.Άνοιγμα
403L’Orthodoxie στο Regard éthique: Le bien-être animalΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2006, Ανακοίνωση σε συνέδριο, Strasbourg, Conseil de l’Europe, σ. 171-176.Άνοιγμα
404Δικαιωμα ή και καθήκον νὰ είσαι διαφορετικός;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΟρθόδοξη θεολογική προσέγγιση και προοπτική σὲ συνεργασία με τήν Μ. Τρεμούλη. Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΜΑ΄ τιμητικόν αφιέρωμα εισ Η. Μουτσούλα, Κ. Βλάχο, Γ. Πατρώνο, Αθήναι · βλ. και περ. «Εκκλησία» τεύχος 4, Απριλίου 2007, σ. 290-296.Άνοιγμα
405Η αντίληψις της ορθοδόξου Εκκλησίας περὶ των προσκυνηματικών αποδημιώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕισήγηση στο 1ο Διεθνὲς Συνέδριο περὶ Θρησκευτικού τουρισμού, Κύπρος 19-21 Οκτωβρίου 2006· δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/stavropoulou_antilipsi.htmlΆνοιγμα
406Επαν-αγωγή της επιθυμίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2006, περ. «Ενημέρωση» του Κέντρου Συμπαραστάσεως Προνοίας Απ. Παύλου «Η Ελπίδα», τεύχη 157-158, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, σ. 2-4. «Δημοσιευμένο» και στην στοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/epanagogi.htmΆνοιγμα
407Ειρήνη, η ετέρα όψη της βίας. Η Θεία Λειτουργία ως πλαίσιο υπερνικήσεως αρνητικών ανθρωπίνων σχέσεων, καταλλαγής και ειρηνεύσεωςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠερ. «Εκκλησία» 2006, τεύχος Δεκεμβρίου, σ. 895-902 και σὲ ανάτυπο 32 σΆνοιγμα
408ΙχνηλασίεςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2007, Αριθμ. κστ΄ στη σειρὰ «Αναλόγιο» της «Ευθύνης», Αθήνα, 160 σ. (στον υπερσύνδεσμο η βιβλιοπαρουσίαση απο την Ν. Ελευθερίου).Άνοιγμα
409ΧρονολογικάΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2007, τεύχ. 1, σ. 16-17.Άνοιγμα
410Ο Κατηχητης, Παιδαγωγός και Πατέρας γιὰ τοὺς ΝέουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2007, τεύχ. 3, σ. 20-21, τεύχ. 4, σ. 22-23.Άνοιγμα
411Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικολογία.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2007, Με αφορμή τήν αρχή της Ινδίκτου ως «Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλοντος», τεύχ. 8, σ. 22-23 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/eco.htmΆνοιγμα
412Μαγική εικόνα μέ... εικόνα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 9, σ. 18-19Άνοιγμα
413Ας κάνουμε τήν ενορία μας μιὰ οικογένεια»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2007, τεύχ. 10, σ. 18-19.Άνοιγμα
414Η ελεήμων καρδίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2007, Αφιέρωμα: Διαφθορὰ του ανθρώπου, φθορὰ του πλανήτη, Απρίλιος, σ. 154-156Άνοιγμα
415Ζήσε τή στιγμήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2007, Περιοδικό «Ευθύνη», Αύγουστος, σ. 377-370 και στον ιστότοπο: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/zise_tora.htmΆνοιγμα
416Η υγεία υπό το πρίσμα της Ορθόδοξης Χριστιανικής ΘεολογίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠερ. «Εκκλησία» τεύχος 7, Ιουλίου 2007, σ. 544-548 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/ygeia_theologia.htmΆνοιγμα
417Βιοηθική και Ορθόδοξος ΕκκλησίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ(Bioetica e) Chiesa ortodossa. Λήμμα στην Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica (υπό έκδοση). Στα ελληνικὰ δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α.) 2007 στον τόμο ΜΒ΄, Αθήναι, σ. 213-231 (κυκλοφορεί και ως ανάτυπο).Άνοιγμα
418Εμπειρικὲς έρευνες στο ποιμαντικό έργο της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΈρευναδημοσιεύτηκε στο Αξιοποίηση του Εγχειριδίου Οργάνωσης και Δράσης, Η συμβολή των εμπειρικών ερευνών, Πρακτικὰ Ημερίδος 7ης Ιουν. 2007, Εκδ. Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου, Σειρὰ Ποιμαντική Βιβλιοθήκη 13Α σ. 27-31 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_erevnesempeiria.pdfΆνοιγμα
419Ποιμαντική γάμου και οικογενείαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2008, Εκδόσεις«Αρμός», 180 σ.NULL
420Γάμος και οικογένεια στον ιερό ΧρυσόστομοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΛαμία 2008, Εκδόσεις «Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», 32 σ., Σειρὰ Γάμου ΚοινωνίαΆνοιγμα
421Η ζωή είναι…Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 1, σ. 12-13, τεύχ. 5, σ. 14-15.Άνοιγμα
422Περί τροφήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 4, σ. 12-13.Άνοιγμα
423Της ζωής και του θανάτουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 7, σ. 14-15.Άνοιγμα
424Η αιώνια άρπα και Το εφήμερο χέρι. Το ποιμαντικό έργο και οι λειτουργίες τουΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 9, σ. 14-15.Άνοιγμα
425Και τὶ ζητάω...;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2008, τεύχ. 10, σ. 18-19.Άνοιγμα
426Τοπίο στην ομίχλη;Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2008, Ως Εισαγωγή στο Αφιέρωμα: Ο Χριστιανισμός στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, Απρίλιος, σ. 145-148 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/cristianism_21.htmΆνοιγμα
427Άνθρωποι αναλώσιμοιΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2008, Στο Αφιέρωμα: Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην καταναλωτική κοινωνία, «Ευθύνη» Δεκέμβριος, σ. 624-626 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_analosimoi.pdfΆνοιγμα
428Ο άνθρωπος σὲ κρίση – περιστασιακή εξομολόγηση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔημοσιεύτηκε στο περ. «Εκκλησία» 2008, τεύχος 4, Απρίλιος, σ. 268-272 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_krisiexomol.pdfΆνοιγμα
429Ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλὰ ζώντων (Ματθ. 22,32).Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣχόλια μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἐπιστολὴ Βασιλέως Θεοδοσίου τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ, Διδασκάλῳ καὶ Πνευματικῷ Πατρί, Ἰωάννῃ τῷ Χρυσοστόμῳ. Ἀνακοίνωση στὸ πλαίσιο τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος 1600 ἔτη (407-2007),(Θεσσαλονίκη 22-25 Νοεμβρίου 2007), περ. «Ἐκκλησία» Ἰούνιος, σ. 444-448. Ὑπὸ δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου. /Άνοιγμα
430Πρός οικοδομήνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2009, τεύχ. 1, σ. 18-19Άνοιγμα
431Τα μέλλοντα και Τα παρόνταΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2009, τεύχ. 7, σ. 22-23.Άνοιγμα
432Από τήν πίστη στην εμπιστοσύνηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2009, Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, «Ευθύνη» Φεβρουάριος, σ. 89-90 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_pisti_ebistosyni.pdfΆνοιγμα
433Μία νέα… πλουτοκρατίαΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2009, Στο Αφιέρωμα: Το καθήκον του ανθρώπου σὲ περίοδο οικονομικής κρίσης, «Ευθύνη» Απρίλιος, σ. 151-152 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_ploutos.htmlΆνοιγμα
434Φιλίες σὲ καιροὺς α-φιλίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη», Στηλη Ὄψεις/Απόψεις, Οκτώβριος, σ. 491-492 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_filies.pdfΆνοιγμα
435Έλληνες το πρίν, το τώρα, το μετά.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Ευθύνη» 2009, Στο Αφιέρωμα: Οι Έλληνες σήμερα και οι Έλληνες αύριο. Ελευθερία και γλώσσα, «Ευθύνη» Δεκέμβριος, σ. 603-604 και στον ιστότοπο:
436Φύλο και Θεολογία»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣὲ συνεργασία με Το Στέφανο Κουμαρόπουλο Χρ., λήμματα α) «Φύλο και Θεολογία» και β) «Φύλο και Εκκλησία» στη νέα ἠλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (γιὰ θέματα φύλου) ΦυλοΠαιδεία, στις ενότητες α) Φύλο και Επιστημες και β) Φύλο, Κοινωνικοὶ Θεσμοὶ και Επαγγέλματα, αντίστοιχα, Αθήνα 2009. Στο e-λεξικό: http//www.thefylis.uoa.gr/fylopediaΆνοιγμα
437Φύλο και Θεολογία»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣὲ συνεργασία με Το Στέφανο Κουμαρόπουλο Χρ., λήμματα α) «Φύλο και Θεολογία» και β) «Φύλο και Εκκλησία» στη νέα ἠλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (γιὰ θέματα φύλου) ΦυλοΠαιδεία, στις ενότητες α) Φύλο και Επιστημες και β) Φύλο, Κοινωνικοὶ Θεσμοὶ και Επαγγέλματα, αντίστοιχα, Αθήνα 2009. Στο e-λεξικό: http//www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.phpΆνοιγμα
438Η χρήση των ἠλεκτρονικών μέσων στη συμβουλευτική της ΕκκλησίαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. «Εκκλησία» Μάϊος 2009, σ. 334-335 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_newmedia.htmlΆνοιγμα
439Mariage et Famille. Modèles et comparaisons dans la tradition et l’actualité de l’Église Orthodoxe en GrèceΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνακοίνωση στο συνέδριο «Πρώτο Βήμα (Forum) Καθολικών και Ορθοδόξων Ευρωπαϊκών Εκκλησιών» στο Trento της Ιταλίας, στο οποίο συζητήθηκαν οι οικογενειακὲς αξίες. Δημοσιεύτηκε στο La Famiglia un bene per l’umanita – The Family A Good for Humanity – La famille un bien pour l’humanite, Edizioni Dehoniane, Collana Oggi e Domani, Bologna, σ. 175-185. Αναφορὰ στα διαμειφθέντα στο Forum δημοσιεύτηκε με Τον τίτλο «Ποιμαντικὲς πρακτικὲς και χριστιανικὲς αξίες στην Ευρώπη» στο περ. «Ευθύνη», τεύχος 453, Σεπτέμβριος 2009, σ. 410-412 και στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/stavropoulos_pr_axies.pdfΆνοιγμα
440Η τέχνη της προσφοράςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠεριοδικό «Εφημέριος» 2010, τεύχ. 3, σ. 20-21Άνοιγμα
441Τα πρώτα βήματα στο γάμο: δυσκολίες των νέων ζευγαριών ΧριστόδουλοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣτον Αφιερωματικό Τόμο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος γιὰ Τον Μακαριστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο, 2010 σ. 1029-1039Άνοιγμα
442Η προδοσία των ποιμένων» και η «καλή ποιμαντική, Σχόλια σὲ ένα πρόσφατο και σὲ ένα παλαιότερο κείμενο (Χρήστου Μαλεβίτση και ἁγίου Αθανασίου του Παρίου)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕισήγηση στην Ημερίδα ποὺ οργάνωσε η Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού έργου στις 11 Ιουνίου 2009 εν τῷ Διορθοδόξῳ Κέντρῳ παρά τῇ Ιερᾷ Μονῇ Πεντέλης. Δημοσιεύτηκε στο Η αποστολή του Ιερέως στό σύγχρονο κόσμο, τόμος 23 της σειράς Ποιμαντική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, σ. 179-188 και Παράρτημα σ. 189-207 και στον ιστότοπο: http//www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/worsip/stavropolos_prodosia.pdfΆνοιγμα
443Η καλλιέργεια του προσκυνηματικού πνεύματος και οι σύγχρονοι ποιμαντικοὶ προβληματισμοίΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣπερ. «Εκκλησία» 2010, Φεβρουάριος, σ. 99-104 και στον ιστότοπο: http//www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/tourism/a7.pdfΆνοιγμα
444Οι εορτὲς και η απόδοσή τουςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2010, Δημοσιευμένο στη στηλη Ποιμαντικὰ σχόλια στην επικαιρότητα στον ιστότοπο της Συνοδικής Επιτροπής επὶ της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού έργου: http//www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/worsip/stavropolos_apodos.pdfΆνοιγμα
445Η γλώσσα επικοινωνίας της εκκλησίας με Τον σύγχρονο ανθρωποΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠερ. «Εκκλησία» τεύχος Ιουλίου 2010 σ. 490-494 και στον ιστότοπο: http//wwwecclesia.gr/greek/holysynod/comitees/woship/glossa_anthropo.pdf όπου υπάρχει ως συνοδευτικό υλικό και: αρχείο PowerpointΆνοιγμα
446Βιβλιο-αρθρογραφία για το γάμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2010, Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο: http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/stavropoulos_vivliografia.pdfΆνοιγμα
447Η αποστολή του ιερέως στον σύχρονο κόσμοΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2010, Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/stavropoulos_apostoli.pdfΆνοιγμα
448Sciences Humaines et Théologie Orthodoxe. Questions d’anthropologieΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣAnalectes de la revue “Théologia”(«Θεολογία»), τόμος 1, Athènes 2011, 212 σ. (βπρ. Jean-Marie Jaspard στο περ. «Revue theologiquede Louvain» 43 (2012) 3 (Σεπτ.-Οκτωβρ.) σ. 448-449 και σὲ μετάφραση στο περ. «Ψυχής δρόμοι», τεύχος 5, Μάϊος 2013, σ. 170-172. Το βιβλίο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα http://diapoimansi.gr (Ποιμαντικοί Θεολόγοι: Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος έτος 2011. Δελτία τύπου (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) στην ιστοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.aspΆνοιγμα
449π. Ευσέβιος Βίττης (1927-2009). Ένας Γέροντας του καιρού μαςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣστο Π. Β. Πάσχου και Αλεξ. Μ. Σταυροπούλου, Ο ιερομόναχος π. Ευσέβιος Βίττης, Από Τον Βίο και Το Έργο του, Εκδ. «Καινούργια Γή», Αθήνα 2011, σ. 39-64. Αναρτημένο και στην ιστοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/vitis_geron.pdfΆνοιγμα
450Ποιμαντική θεολογική προσέγγιση του κηρύγματοςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο από το περιοδικό Θεολογία, τόμος 82, τεύχος 2ο του 2011, σ. 161-176, Αθήνα 2011, 16 σΆνοιγμα
451Ορθόδοξη Συμβουλευτική ΠοιμαντικήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2012, 280 σ. (βπρ. Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα στο περ. «νέα ευθύνη», τεύχος 16 Μαρτίου-Απριλίου 2013, σ. 227-228).NULL
452Τα πρώτα βήματα στο γάμο: Δυσκολίες των νέων ζευγαριώνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΛαμία 2012, Εκδόσεις «Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», Εκδ., Σειρὰ Γάμου Κοινωνία 2, 40 σ.Άνοιγμα
453Σεξουαλικότητα, διαφορὰ των φύλων και πνευματική ζωήΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Εισήγηση στο Διεθνὲς Συνέδριο Ψυχοθεραπεία και Χριστιανική Ορθόδοξη Θεολογία, 1-5 Οκτωβρίου 2003, Αλίαρτος Βοιωτίας), στο Δ. Κυριαζή- π. Β. Θερμού (επιμέλεια), Θεραπεύοντας, Ορθόδοξη Θεολογία και Ψυχοθεραπεία: Συγκλίσεις και αποκλίσεις, Αθήνα 2012, σ. 283-299.
Άνοιγμα
454VOM CHAOS ZUR PERSON IM HEILIGEN GEIST, Persönliche und spirituelle Ressourcen, um dem Chaos kreativ entgegenzutreten,Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπον εκ της Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΕ΄ (2010), σ. 127-146, Αθήνα, 20 σ.Άνοιγμα
455Σημείωμα περὶ του Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρικο-ψυχολογικών και Θρησκευτικών Μελετων (Assosiation Internationale des Études Médico-Psychologiques et Religieuses: A.I.E.M.P.R.)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣημειώμα, περ. «Ψυχής δρόμοι» τεύχος 3, Μαΐου 2012, σ. 130-135Άνοιγμα
456Συνέντευξη στον Δημήτρη Αγγελή γιὰ τήν ταυτότητα του Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρικο-ψυχολογικών και Θρησκευτικών ΜελετωνΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣυνέντευξη στο περ. «νέα ευθύνη», τεύχος 11, Μαΐου-Ιουνίου 2012, σ. 320-323.Άνοιγμα
457«Προκλήσεις γιὰ τήν Ποιμαντική στον 21ο αιώνα»Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΣτο αφιέρωμα του περ. νέα ευθύνη: Προκλήσεις γιὰ τήν Ορθόδοξη Εκκλησία στον 21ο αιώνα, τεύχος 15, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, σ. 97-100. Διευρυμένο Το παραπάνω άρθρο κυκλοφορήθηκε ως Ανάτυπον εκ της Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΣΤ΄ (2011), σ. 169-177, Αθήνα, 12 σ.Άνοιγμα
458Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕισήγηση σὲ ιερατική σύναξη στην Ι. Μητρόπολη Φθιώτιδος 25 Φεβρουαρίου 2013Άνοιγμα
459Προκλήσεις της Ποιμαντικής ΣήμεραΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2013, Εκδόσεις «Αρμός», 198 σ.NULL
460Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΒΑΡΒΑΡΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΜορφές ΠοιμένωνΑθήνα 2014, Διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 384 σελ.
461Ορθόδοξη πνευματική ζωή στο γάμο και τήν οικογένεια του 21ου αιώναΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΛαμία 2014, Εκδόσεις «Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», Σειρὰ Γάμου Κοινωνία 3, Λαμία, 24 σ. αναρτημένο και στην ιστοσελίδα: http://diapoimansi.gr/PDF/Orthodoji%20zvi.pdfΆνοιγμα
462Σταθμοὶ αναψυχήςΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑθήνα 2014, Αυτοέκδοση, Ποιητική συλλογή, Εκδοση εκτός εμπορίου 28 σ. (βλ. και αναρτημένα ποιήματα στην παραπάνω ιστοσελίδα).Άνοιγμα
463ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓεώργιος Κ. ΣκλίαςΠοιμαντική επικοινωνίαΚόρινθος 2014, Διπλωματική εργασία, 201 σελ.Άνοιγμα
464Αδελφοσύνη: Μία ταυτότητα ποὺ δὲν μπορούμε νὰ ξεπεράσουμε. Ορθόδοξη θεολογική και εικονογραφική προσέγγισηΑ.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑνάτυπο από τήν Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τόμος ΜΖ΄2012, σ. 149-163, Αθήνα 2014, 16 σ.Άνοιγμα
465«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ». 25 χρόνια αρθρογραφίας στο περιοδικό «Εφημέριος» (1983-2007)Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ2014, Έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα : http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/egxeiridio_poimantikis.pdf Άνοιγμα
466Επί τη ενάρξει του νέου εκκλησιαστικού έτους...Μαθήματα...πολιτικής και Θείας οικονομίας ή απο το Δ.Ν.Τ. στό Δ.Τ.Θ.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΆνοιγμα
467Το Μυστήριο του Γάμου-Ποιμαντική προσέγγιση.Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΟμιλία 2015, Την 10η Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των Επιμορφωτικών συνάξεων των ιερέων 2015-16 της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Σμύρνης με γενικό θέμα: Η Ποιμαντική σήμερα και αύριο, ανέπτυξε το θέμα: Το μυστήριο του Γάμου-Ποιμαντική προσέγγιση. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας του Αγίου Σώστη.NULL