ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

«Διακονείν τραπέζαις», Α. Μ. Σταυρόπουλου

«Τὰ ἀγαθὰ κοπῇ… ἤ     κόποις κτῶνται»

Ποιμαντικές Σκέψεις
              «Διακονείν τραπέζαις», Α. Μ. Σταυρόπουλου
Αναρτήθηκε:ΔΕΥΤΕΡΑ  8  ΜΑΙΟΥ   2017

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα