ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

«Διακονείν τραπέζαις», Α. Μ. Σταυρόπουλου

«Τὰ ἀγαθὰ κοπῇ… ἤ     κόποις κτῶνται»

Ποιμαντικές Σκέψεις
              «Διακονείν τραπέζαις», Α. Μ. Σταυρόπουλου
Αναρτήθηκε:ΔΕΥΤΕΡΑ  8  ΜΑΙΟΥ   2017

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα