ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

(Στόχος της Θεματικής  Κατηγορίας  αυτής είναι η αναζήτηση της “φιλοκαλίας” όπως τη συλλαμβάνουν η Εκκλησία και οι Πατέρες στον                  των σύγχρονων ρευμάτων της τέχνης)