ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

  (Σημείωση: Στην Παρούσα Ιστοσελίδα παρουσιάζονται έρευνες με ποιμαντικό ενδιαφέρον, δηλαδή που  αναφέρονται  άμεσα   σε Ποιμαντικά Θέματα ή που  έμμεσα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως  εργαλεία  για την Ποιμαντική Επιστήμη και Πράξη)