ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΜΑΙΟΣ 2018 (Με αφορμή την εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα)

«Οἱ ἀποδόσεις τῶν ἐορτῶν καί ἡ σημασία τους» 
«Μέ τή λέξη ἀπόδοση πολλά ἐννοοῦνται σήμερα: άποδίδω εὐθύνες σέ κάποιον, οἱ καταθέσεις μου στήν τράπεζα ἀποδίδουν κάποια κέρδη, μία προσπάθειά μου ἀποδίδει καρπούς. Στήν ἐκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει τήν μετά πάροδο ὀκτώ συνήθως ἡμερῶν ἐπανάληψη τῆς ἐορτῆς πού μ΄αὐτόν τόν τρόπο ἡ διάρκειά της παρατείνεται μεθεορτίως μέχρις αὐτή  τήν ἡμέρα. Αὐτό σημαίνει ὃτι ὁ ἑορτασμός δέν εἷναι στιγμιαῖος. Γιορτάσαμε ἀνήμερα καί τελειώσαμε».

ΣΧΕΤΙΚΕΣ    ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Α. Μ. Σταυροπούλου, Οἱ ἑορτές καί ἡ ἀπόδοσή τους, (2010, Ποιμαντικά σχόλια, δημοσιευμένο στόν ἱστότοπο:    http://www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/worsip/stavropolos_apodos.pdf ).

2. Α. Μ. Σταυροπούλου, Ἑορταστικά, Περιοδικό Ἐφημέριος 1984, σ. 40-42.

3. Α. Μ. Σταυροπούλου, Ἑορταστικά καί Καθημερινά, Περιοδικό Ἐφημέριος 1989, σ. 184-186.

4. Α. Μ. Σταυροπούλου, Τί σημαίνει ἡ Κυριακή, Περιοδικό Ἐφημέριος 2004, τ. 2, σ. 19-20  & 22.

5. Α. Μ. Σταυροπούλου, Ὀρθόδοξη ποιμαντική τῆς Κυριακῆς, Περιοδικό Ἐφημέριος 2005, τ. 1, σ. 7-9  & τ. 2, σ. 13-15.

Σημειώσεις

Εἰκόνα ἀρχικής  σελίδας: Fisherman’s Homecoming, Artwork by August Wilhelm Nikolaus Hagborg, στόν ιστότοπο, https://www.paintingstar.com/item-fisherman-s-homecoming-s125930.html.

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα