ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 – Μετανάστες, ξένοι και πρόσφυγες, συγκάτοικοι όλοι στο ίδιο σπίτι.

Αυτόν τον μήνα, με αφορμή το 21ο Διεθνές Συνέδριο του «Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρο-Ψυχολογικών και Θρησκευτικών Μελετών» (AIEMPR), 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2019, στο Μεξικό, εστιάζουμε την προσοχή μας στο γεγονός των μεγάλων ανθρώπινων μετακινήσεων.

Με αφορμή το 21ο Διεθνές Συνέδριο του «Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρο-Ψυχολογικών και Θρησκευτικών Μελετών» (AIEMPR), 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2019

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
1. Μετανάστες, ξένοι και πρόσφυγες, συγκάτοικοι όλοι στο ίδιο σπίτι.
2. Προσυνεδριακή διάσκεψη AIEMPR Αργεντινής 13-14 Απριλίου 2018. Εμείς, ο Άλλος και οι άλλοι, κάτοικοι του κοινού σπιτιού.

Πρόγραμμα Συνεδρίου: Γαλλικά-Ιταλικά, Ισπανικά

3. Θανάση Παπαθανασίου, Ο Θεός μου ο αλλοδαπός, Κείμενα για μιαν αλήθεια που είναι «του δρόμου». 5η έκδοση επαυξημένη, Εκδ. Ακρίτας.
4. Α. Μ. Σταυροπούλου, Η ταυτότητα της A.I.E.M.P.R.
5. Α. Μ. Σταυροπούλου, Η ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας για τους μετανάστες.
6. Spyros Tsitsigkos, The role, the Practice, and the Benefits of religious/spiritual coping on ethnic minorities, περιοδικό “ΝΕΑ ΣΙΩΝ” 93 (2015) 41-85.

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα