ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Δύο (2) Διαλέξεις με Θέμα: Η Κοινωνική Ένταξη των Ανθρώπων με Αναπηρία και η συμβολή της Χριστιανικής Διδασκαλίας

Χρόνος: Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 21:00 και Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 19:00-21:00
    Τόπος: Γ΄Αίθουσα, Ευστ. Ι. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
    Εισηγητής: Ομοτ. Καθηγητής Λαυρέντιος Γ.  Δελλασούδας
    Διοργάνωση: Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας Φίλων του Λαού
    Περισσσότερα: Εδώ
Αναρτήθηκε:ΤΡΙΤΗ 1  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016

Μοιραστείτε: