ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

Αναστήλωση των εικόνων και αναστήλωση της εικόνας του θεού στον άνθρωπο. Αυτή συνίσταται σε μια μακρά, επίπονη και επίμονη προσπάθεια αναμορφώσεως και ως εκ τούτου μεταμορφώσεως του ανθρώπου επί το αρχαίον κάλλος. Πρόκειται για μια φιλοκαλική στην ουσία της, δηλαδή, βιοκαλική μεταμόρφωση του ανθρώπου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

 1. Ο Φιλοκαλικός άνθρωπος, Μιά ορθόδοξη πρόταση ζωής, Α. Μ. Σταυρόπουλου, (ομιλία).

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα