ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Σεμινάριο με θέμα: Το Διαδίκτυο είναι οικογενειακή υπόθεση

Θεματική Ενότητα: Ποιμαντικά Προβλήματα
         Πηγή, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.
         Εισηγήτριες: Εύη Ψάλτη, Τόνια Παπαδογιωργάκη
         Χρόνος διεξαγωγής: 5 Φεβρουαρίου 2016
         Γενικές Πληροφορίες για το Σεμινάριο: εδώ 
Αναρτήθηκε: Τρίτη   2  Φεβρουαρίου  2016

Μοιραστείτε: