ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Συμβουλή της Ημέρας

Συμβουλή της  Ημέρας
Παῖς ὤν κόσμιος γίνου, ἡβῶν ἐγκρατής,μέσος δίκαιος,πρεσβύτης εὔβουλος,τελευτῶν ἄλυπος.

(Παραινετικὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο)

Περισσότερα: Μεθηλικιώσεις και Περάσματα, Ποιμαντικές Σκέψεις

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα