ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

XXème CONGRÈS INTERNATIONAL

XXème CONGRÈS INTERNATIONAL

“Et la chair s’est faite Verbe”

   Montréal (Canada) du 4 au 9 juillet 2016
           Περισσότερα: εδώ και  εδώ
Αναρτήθηκε:Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα