ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Ορθόδοξο Συνέδριο με θέμα: «Πνευματική ζωή και ψυχολογία»

Ορθόδοξο Συνέδριο με    θέμα: «Πνευματική ζωή και ψυχολογία».  (ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα, Ψαλμ.  41, 3)

Χρόνος: 7-8  Οκτωβρίου 2017
Τόπος: Παρίσι, Γαλλία
Περισσότερα: εδώ
Αναρτήθηκε:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

 

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα