ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Αύγουστος: ένας μήνας πορείας μεταμορφώσεώς μας «εν πνεύματι αγίω»

Ἀπολυτίκιον ‘Εορτής Μεταμορφώσως
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1. Πορεία  Μεταμορφώσεως εν Πνεύματι Αγίω, Ευσταθίου  Κ. Γιαννή,
(Εισήγηση  στην Ημερίδα με  τίτλο «Το πνεύμα όπου θέλει πνει» (Ιω. 3,8),
Ορθόδοξη πνευματική ζωή-Σύγχρονοι ποιμαντικοί προβληματισμοί, 2011)

2. Πορεία Μεταμορφώσεως εν Πνεύματι Αγίω, Ανάγνωση μιας εικόνας του αγιογράφου Ευσταθίου Κ. Γιαννή,
(Ανάγνωση της εικόνας της παραπάνω Ημερίδος-Παρουσίαση(pp)).

3. «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΠΝΕΙ», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ.
Ημερίδα με τίτλο: «Το πνεύμα όπου θέλει πνει», Ορθόδοξη πνευματική ζωή-Σύγχρονοι ποιμαντικοί προβληματισμοί.
Διορθόξον Κέντρον Ιεράς Μονής Πεντέλης, 16 Ιουνίου 2011
Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη-32,
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα