ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 (Με αφορμή την Ανάσταση)

«Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἂς συγχωρήσουμε ὁ ἓνας τόν ἀλλον, ἂς ἀγαπήσουμε τούς ὀχτρούς μας. Ἀλλιῶς, πῶς θά γιορτάσουμε τῶν ἑορτῶν τήν ἑορτή   καί τήν πανήγυρη τῶν πανηγύρεων; Μέ καρδιά σκοτεινή ἀπό τά πάθη, πῶς θα ὑμνήσουμε τό Πάσχα τό καινόν, τή συγκινητική γιορτή τῆς Ἀγάπης; Ἂς καθαρίση ὁ νοῦς μας κι΄ ἡ καρδιά μας, σάν τόν οὐρανό  τοῦ καλοκαιροῦ πού ἀστράφτει ἀπό τό φῶς καί ποὗναι γεμᾶτος χαρά, δροσισμένος ἀπό κάποιο ἀγέρι πού λές καί βγαίνει άπό τόν παράδεισο» (Φώτη  Κόντογλου, Ἀνέστη Χριστός).

ΣΧΕΤΙΚΕΣ    ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Α. Μ. Σταυροπούλου, Οἱ ἑορτές καί ἡ ἀπόδοσή τους, (2010, Ποιμαντικά σχόλια, δημοσιευμένο στόν ἱστότοπο:    http://www.eclesia.gr/greek/holysynod/commtees/worsip/stavropolos_apodos.pdf ).

2. Α. Μ. Σταυροπούλου, Ἑορταστικά, Περιοδικό Ἐφημέριος 1984, σ. 40-42.

3. Α. Μ. Σταυροπούλου, Ἑορταστικά καί Καθημερινά, Περιοδικό Ἐφημέριος 1989, σ. 184-186.

4. Α. Μ. Σταυροπούλου, Τί σημαίνει ἡ Κυριακή, Περιοδικό Ἐφημέριος 2004, τ. 2, σ. 19-20  & 22.

5. Α. Μ. Σταυροπούλου, Ὀρθόδοξη ποιμαντική τῆς Κυριακῆς, Περιοδικό Ἐφημέριος 2005, τ. 1, σ. 7-9  & τ. 2, σ. 13-15.

Σημειώσεις

Εἰκόνα ἀρχικής  σελίδας: Fisherman’s Homecoming, Artwork by August Wilhelm Nikolaus Hagborg, στόν ιστότοπο, https://www.paintingstar.com/item-fisherman-s-homecoming-s125930.html.

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα