ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (11E CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  (11E CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA SITP)
ΘΕΜΑ: «Όλα, εδώ-και-τώρα. Λόγος του Θεού και χριστιανικές διαμεσολαβήσεις σε ένα πολιτισμό της αμεσότητας». Thème
Tout, tout de suite. Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de l’immédiateté
Οργάνωση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (SITP)
Χρόνος: 30 ΜαΪΟυ εωσ 3 ιουνιου 2018
Τόπος: FRIBOURG, SUISSE   (φριβουργο ελβετιασ)
Περισσότερα: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα