ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (11E CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  (11E CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA SITP)
ΘΕΜΑ: «Όλα, εδώ-και-τώρα. Λόγος του Θεού και χριστιανικές διαμεσολαβήσεις σε ένα πολιτισμό της αμεσότητας». Thème
Tout, tout de suite. Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de l’immédiateté
Οργάνωση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (SITP)
Χρόνος: 30 ΜαΪΟυ εωσ 3 ιουνιου 2018
Τόπος: FRIBOURG, SUISSE   (φριβουργο ελβετιασ)
Περισσότερα: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα