ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών με Θέμα: «Η γλώσσα στη ζωή μας»

Χρόνος: Παρασκευή   16  Ιουνίου  2017, 18:00-20:30.
Οργάνωση: Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Εθνική Εταιρεία των Ελλήνων Λογοτεχνών και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών.
Πρόγραμμα  εκδήλωσης:  εδώ
Σχετικές  Επιλογές:
Α. Μ. Σταυρόπουλου, Ευρωπαϊκό έτος γλωσσών, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, Ιανουάριος 2001, σελ. 20-21.
Αναρτήθηκε: ΤΕΤΑΡΤΗ  7  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα