ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Θέμα: Ορθόδοξη αντιμετώπιση της βίας μαρτυρούμενη στα συναξάρια των αγίων της

Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2005)

 Θέμα: Ορθόδοξη αντιμετώπιση της βίας μαρτυρούμενη στα συναξάρια των αγίων της

    Χρυσούλας Π. Χατζηλία
     Δείτε την: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα