ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

«Γυναίκες στη Σκιά της Βίας: η ποιμαντική ευθύνη και η οπτική των θρησκειών»

Συνδιοργάνωση: Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ποιμαντικών θεμάτων και καταστάσεων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, την Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως και την Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ι.Α.Α.
Χρόνος: 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ανθίμειο Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης
Δελτίο Τύπου:  εδώ
Πρόγραμμα: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα