ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

+ Γέρων Φώτιος  (1933-2013)

Περισσότερα: εδώ ΣΧΕΤΙΚΑ: A. M. Σταυροπούλου, Η Συμβουλευτική και η Ποιμαντική του Γέροντος Φωτίου κατά την Ιερά Εξομολόγηση, Ομιλία (11 Μαΐου 2019)      

Περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον Ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο,

 Διεξαγωγή: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ποιμαντική Θεολογία και Αγωγή”, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής                    Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών                                 Στοιχεία της Έρευνας: εδώ

Περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ, Η Αθήνα και τα πέριξ της Αττικής

Η  Αθήνα του  παρελθόντος και του παρόντος, εκκλησιαστικές μορφές  της ιστορίας των Αθηνών,     Οι Ναοί και το ενοριακό τους έργο    Διεξαγωγή: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ποιμαντική

Περισσότερα