ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Εμείς, ο Άλλος και οι άλλοι, κάτοικοι του κοινού σπιτιού

Προσυνεδριακή Διάσκεψη  AIEMPR Αργεντινής
Εμείς, ο Άλλος και οι άλλοι,

κάτοικοι του κοινού σπιτιού

Χρόνος:  13- 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2018.
Διοργάνωση: AIEMPR
Σχετική ανακοίνωση (ξενόγλωσση): εδώ
Σχετική  ανακοίνωση (στην ελληνική γλώσσα) : εδώf

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα