ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

ΘΕΜΑ: «PLAYING GOD? – The science, theology, and societal issues on gene-editing»

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΘΕΜΑ: «PLAYING GOD? – The science, theology, and societal issues on gene-editing»
(ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ;  Τά ἐπιστημονικά, θεολογικά καί  κοινωνικά ζητήματα πού ἒχουν σχέση μέ τή διόρθωση τοῦ γενετικοῦ ὑλικου in vivo).
Συνδιοργάνωση: Conference European Churches, ‘Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Institut Protestant de Théologie,   L’ Information orthodoxe sur Internet.
Χρόνος: 27-28  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018.
Τόπος: Παρίσι, Γαλλία
Επίσημος Ιστότοπος, Δελτίο Τύπου, Πρόγραμμα, Πρόσκληση: εδώ
Σχετικές Επιλογές:
Α. Μ. Σταυροπούλου, Μιά θεολογική ανάγνωση της βιολογικής επανάστασης, Εφημέριος  Απρίλιος 2001, σ. 12-16.

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα