ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Έκθεση με θέμα: «Προσωρινές Προσωπικότητες».

Διοργάνωση: Τεχνοχώρος – My Art Box
Καλλιτέχνης: Έλμα Τσαρούχη
Τόπος: Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4, Ακρόπολη, 11742
Εγκαίνεια:  Πέμπτη 10 Ιανουαρίου, ώρα 20:00-22:30
Διάρκεια: 10 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2019
Σχετικός  ιστότοπος: εδώ
 
Αναρτήθηκε: ΤΕΤΑΡΤΗ  9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα