ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ημερίδα με θέμα: «Από το Χειρόγραφο στο Έντυπο εως και το Ηλεκτρονικό»

Οργάνωση:ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Χρόνος: Τρίτη 11 Δεκεμβριου 2018
Τόπος: Κτήριο Θεολογικής Σχολής – Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων
Πρόσκληση: εδώ
Πρόγραμμα Ημερίδος: εδώ
Αναρτήθηκε: ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα