ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Σειρά δωρεάν Σεμιναρίων με θέμα: Η οικογένεια σήμερα

Τόπος: Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος”
         Χρόνος: 21 Φεβρουαρίου- 17 Απριλίου 2016
         Περισσότερες πληροφορίες: Εδώ
Αναρτήθηκε: Τετάρτη  17  Φεβρουαρίου  2016

Μοιραστείτε: