ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 (Επί το νέο ετος)

Έχει ο τροχός … γυρίσματα

Οπωσδήποτε οι άνθρωποι δεν πρόκειται με τον καινούριο χρόνο να ανακαλύψουν εκ νέου τον τροχό (του βίου, της τύχης). Ελπίζουν, όμως, ότι επί τη ανατολή του θα γυρίσει ο τροχός και θα αλλάξει επί τα βελτίω η τύχη τους, η ζωή τους. Η τύχη μας, λοιπόν, εναποτίθεται σ΄ έναν τροχό ή βρίσκεται στα χέρια ενός Θεού που ενεργεί μεν αλλά επιθυμεί να παραμείνει άγνωστος; Ας μη μας διαφεύγει, ότι ο τροχός αυτός περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Χριστό. Εμείς ας φροντίσουμε να κινούμεθα καθ΄ όλον το έτος γύρω από Αυτόν.

  1. Α.Μ. Σταυροπούλου, ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ, Έχει ο τροχός… γυρίσματα, Ποιμαντικές Σκέψεις, Δεκέμβριος 2018.

Πηγές  Εικόνων:
α. Εικόνα αρχικής σελίδας: Από την αφίσα – αναγγελία του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ε.Θ, 2-3 Νοεμβρίου 2018

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα