ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

North European Conference For Councelling, Therapy and Theology

ΘΕΜΑ: «For Councelling, Therapy and Theology»
Οργάνωση: Blue Carpet
Χρόνος: 3-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Τόπος: Flensburg (Germany)
Σχετικός Ιστότοπος: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα