ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ορθόδοξος Λόγος – Κύκλος Ομιλιών

Θέμα: Εικόνα και ψηφιακή εικόνα. Αλήθεια στην Τέχνη. 
    Χρόνος: Δευτέρα  20 Φεβρουαρίου  2017 και ώρα 19:30
    Τόπος: Eglise des Dominicains, Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxlles
    Διοργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Βελγίου
    Αφίσα: εδώ
    Περισσσότερα: εδώ
Αναρτήθηκε:ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα