ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Ημερίδα με Θέμα: Ημερίδα με Θέμα: Seele und Geld- Chancen und Risiken einer vielstimmigen Identität.(Ψυχή και Χρήμα-Ευκαιρίες και διακινδυνεύσεις μιας πολυφωνικής Ταυτότητας)

Οργάνωση: Internationale Gesellschaft  für Tiefenpsychologie  e. V.
Χρόνος: 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Τόπος: : Lindau (Bodensee), Γερμανία
Πρόγραμμα Ημερίδας: εδώ
Σχετικός Ιστότοπος: εδώ
Σχετιζόμενα  με το θέμα της  Ημερίδας:
Μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας, Αλεξάνδρου Μ. Σταυρόπουλου
Περιοδικό Σύναξη, τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 2016, με θέμα: Εκκλησία και χρήμα.
Αναρτήθηκε:ΠΕΜΠΤΗ  29  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2016

 

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα