ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Βόρειος Αμερική και Ελληνική Ορθοδοξία

Συγγραφέας: Δανιήλ Σαχάς
Αυτοέκδοση, 2016, 294 σ.
Διατίθεται από το  Βιβλιοπωλείο «Γρηγόρης»

Λίγα λόγια από το Συγγραφέα: εδώ

Αναρτήθηκε: ΤΕΤΑΡΤΗ  15    ΜΑΡΤΙΟΥ   2017

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα