ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ομιλία με θέμα: ‘Μαθήματα για την ελληνική οικογένεια από την οικονομική κρίση’

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Κτίριο του ‘Αποστόλου Παύλου’, Καρύτση 14,

στις 11 π.μ.

Ομιλητής: π. Βασίλειος Θερμός

Αναρτήθηκε: Τετάρτη  30  Δεκεμβρίου 2015

Μοιραστείτε: