ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Διεθνής Εταιρεία Ψυχολογίας του Βάθους

Φθινοπωρινή Ημερίδα

31 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2021

θέμα: Η σωματική υπόσταση του ανθρώπου,υπό το πρίσμα της απόλαυσης, της παροδικότητας και της ζωτικότητας, με αναφορά στην πανδημία.

Leibhaftigkeit:
Von Genuss, Vergänglichkeit und Vitalität

Για λεπτομέρειες βλ.: https://www.igt-lindau.de/tagung/tagungsthema.php

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα