ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 (Θεραπευτική Ποιμαντική, Οι Άγιοι ως Θεράποντες Ιατροί).

«Η αποκατάσταση της υγείας  γίνεται για να επανέλθουμε υγιείς, στην αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία του Χριστού, προκόπτοντες εν έργοις και λόγοις αγαθοις, ώστε να προσκυνείται και να δοξάζεται το άγιον Του Όνομα με την επίκληση του Οποίου απέρρευσαν, όσες απέρρευσαν, δωρεές και χάριτες».

ΣΧΕΤΙΚΕΣ    ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Ἀ. Μ. Σταυροπούλου, Θεολογική Θεμελίωση της Ποιμαντικής των ασθενών, Εφημέριος, Οκτώβριος 2000, σ. 22-24, Νοέμβριος 2000, σ. 19-20.

2. Α. Μ. Σταυροπούλου, Η υγεία υπο το πρίσμα της Ορθόδοξης Χριστιανικής ανθρωπολογίας.

3. Α. Μ. Σταυροπούλου, Το μυστήριο της υγείας και της αρρώστιας, Εφημέριος,1983, σ. 160-162.

4. Μαριάννας-Δρε Λαιζηνού, Ασθένεια και Υγεία, Θεολογική Θεώρηση.

Σημειώσεις

1. Εἰκόνα ἀρχικής  σελίδας (Pablo Picasso Science et Charité, ἀπό  τήν ίστοσελίδα:  http://www.rocbor.net/GeomSecPeintres/picasso2.htm 

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα