ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων διαδοχή

Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων διαδοχή,
ὅλην συγκροτεῖ τὴν Ἐκκλησίαν ν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ  

Ποιμαντικές Σκέψεις ( Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου)

Δείτε το κείμενο: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα