ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων διαδοχή

Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων διαδοχή,
ὅλην συγκροτεῖ τὴν Ἐκκλησίαν ν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ  

Ποιμαντικές Σκέψεις ( Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου)

Δείτε το κείμενο: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα