ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Διάλεξη με Θέμα: Πώς ορίζεται ένας Άνθρωπος; Οι απόψεις της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ και ο αντίκτυπός τους στα ανθρώπινα δικαιώματα

Χρόνος: Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, και ώρα 18:00
    Τόπος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
    Διάλέκτης: Αμερικανός κοινωνιολόγος John H. Evans
    Παρατηρήσεις: Η διάλεξη θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα
    Περισσσότερα: Εδώ
Αναρτήθηκε:Παρασκευή  27  Μαϊου 2016

 

Μοιραστείτε: