ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Η συνεισφορά της Θεολογίας στην Κοινωνία».

Χρόνος: Τετάρτη 13 Ιουνίου  2018, 19:00.
Τόπος: Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).
Οργάνωση:Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών – Πανεπιστήμιο των Πολιτών
Πρόσκληση: εδώ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
1. Α. Μ. Σταυροπούλου, Εκκλησία και Ελληνική Κοινωνία, «Εφημέριος» 1992, σ. 272-273.
2. Α. Μ. Σταυροπούλου, Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»; ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1989. σ. 78-82.

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα