ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Έκθεση με θέμα: «Αστική Εντροπία».

Διοργάνωση: Τεχνοχώρος – My Art Box
Καλλιτέχνης: Φώτη Κλογέρη
Τόπος: Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4, Ακρόπολη, 11742
Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, ώρα 20:00.
Διάρκεια: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου – Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020
Σχετικός  ιστότοπος: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα