ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – Επι τω νέω έτει

Οπωσδήποτε οι άνθρωποι δεν πρόκειται με τον καινούριο χρόνο να ανακαλύψουν εκ νέου τον τροχό (του βίου, της τύχης). Ελπίζουν, όμως, ότι επί τη ανατολή του θα γυρίσει ο τροχός και θα αλλάξει επί τα βελτίω η τύχη τους, η ζωή τους. Η τύχη μας, λοιπόν, εναποτίθεται σ΄ έναν τροχό ή βρίσκεται στα χέρια ενός Θεού που ενεργεί μεν αλλά επιθυμεί να παραμείνει άγνωστος; Ας μη μας διαφεύγει, ότι ο τροχός αυτός περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Χριστό. Εμείς ας φροντίσουμε να κινούμεθα καθ΄ όλον το έτος γύρω από Αυτόν.

  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

  1. Α.Μ. Σταυροπούλου, ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ, Έχει ο τροχός… γυρίσματα, Ποιμαντικές Σκέψεις, Δεκέμβριος 2018.

 

Πηγές  Εικόνων:
α. Εικόνα αρχικής σελίδας: Από την αφίσα – αναγγελία του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ε.Θ, 2-3 Νοεμβρίου 2018.

 

Μοιραστείτε: