ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ιστομηχανική: Σύγκλιση επιστημών για την υγεία του ανθρώπου

Χρόνος: Τρίτη  14 Μαρτίου 2017, και ώρα 19:00
    Τόπος: Ακαδημία Αθηνών
    Ομιλητής: Αντώνιος Γ. Μίκος, Καθηγητού Εμβιομηχανικής, Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Rice.
    Περισσσότερα: Εδώ
Αναρτήθηκε:ΤΡΙΤΗ 14  ΜΑΡΤΙΟΥ  2017

 

Μοιραστείτε: