ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

«Προσωπικές θεωρήσεις ή ανεπίτρεπτες ταυτίσεις;»

«Σαρκί υπνώσας ως θνητός, ο βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξανέστης, Αδάμ εγείρας εκ φθοράς, και καταργήσας θάνατον.

Πάσχα της αφθαρσίας, του κόσμου σωτήριον».

 

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα