ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Η αναδρομή ως προοπτική

Την επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίσημη έναρξη του δημοσίου διαλόγου για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (27 Μαΐου 2021, Ζάππειον Μέγαρον), παραθέτουμε μια προοπτική ματιά από το παρελθόν για το μέλλον…

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

1 Α.Μ. Σταυροπούλου, Στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν  Εὐρώπη. Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση, Εφημέριος 1988, σ. 184-186, & 208-210.
2 Α. Μ. Σταυροπούλου, Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν  οι Ιερείς που ζουν και εργάζονται στο κέντρο της Ενωμένης Ευρώπης σήμερα, Εισήγηση σε Ιερατική Σύναξη,  2016.

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα