ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας ( 15 Μαΐου 2017)

Σχετικές επιλογές από την  εργογραφία  Α. Μ. Σταυρόπουλου
L’image idéale de l’homme chez la jeune grecque à l’âge où approche le mariage, 1967 
Ποιμαντική Προετοιμασία των μελλονύμφων. Προετοιμασία αγάπης,1971.
Family and Family Life Education Between Tradition and Modernization in Contemporary Greece,  Α. Μ. Σταυρόπουλου, 1980
Mariage et famille dans la théologie et la pastorale de l’Église orthodoxe, στὸ περ. «Nouvelle Revue Théologique, 1981
Δημογραφικό πρόβλημα, οικογενειακός προγραμματισμός και εκτρώσεις, Θεολογική προσέγγιση, Α. Μ. Σταυρόπουλου, 1981
Γάμος και οικογένεια στη Θεολογία και τήν Ποιμαντική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 1982
Οικογένεια και οικογενειακή αγωγή μεταξὺ παραδόσεως και εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα σήμερα, 1982
Ο κρατούμενος και η οικογένειά του, 1993
Εκκλησία, Γάμος και Οικογένεια: Ερωτηματολόγιο, 1994
Ποιμαντική γάμου και οικογενείας, 1997
Προετοιμασία αγάπης (Κέντρο Προετοιμασίας Γάμου), 1996
Marriage and the family. Models and comparisons within the orthodox tradition, 1997.
Γάμος και οικογένεια. Πρότυπα και παρομοιώσεις στην ορθόδοξη Παράδοση, 1998
Ποιμαντική γάμου και οικογενείας πρό των πυλών του 21ου αιώνα, 1999
Οι δύο εντολές. Αφιέρωμα: Οικογένεια ή επάγγελμα, 2000
Η βία στην Οικογένεια, 2002
Ποιμαντική Γάμου, Οικογενείας και ισότητας των δύο φύλων, 2004
Ποιμαντικὲς προοπτικὲς γιὰ το γάμο και τήν οικογένεια, 2005
Γάμος και οικογένεια «Το μήλον της έριδος»; 2005
Ποιμαντικὲς προοπτικὲς γιὰ Το γάμο και τήν οικογένεια. Πορίσματα μιάς διεπιστημονικής συσκέψεως, 2006
Α. Μ. Σταυρόπουλου, Ποιμαντική γάμου και οικογενείας, Εκδόσεις  Αρμός,  Αθήνα 2008
Γάμος και οικογένεια  στον  Ιερό Χρυσόστομο, Εκδόσεις,   Ι. Μ.  Φθιώτιδος
Ποιμαντικές προοπτικές και χριστιανικές αξίες στην Ευρώπη, 2009
ΤΑ ΠΡΩΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΓΑΜΟ: Δυσκολίες των νέων  ζευγαριών, Εκδόσεις  Ι. Μ. Φθιώτιδος, Λαμία 2012
Ορθόδοξη πνευματική ζωή στο γάμο και τήν οικογένεια του 21ου αιώνα, 2014
Βιβλιο-αρθρογραφία για το γάμο

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα