ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2001)

Ερευνητική  Φροντιστηριακή Εργασία (2001)
ΘΕΜΑ: «Ο θεσμός των αναδόχων Οικογενειών για χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς και ο ρόλος  τους εξ απόψεως χριστιανικής»
Εκπονήσας: Σταμάτιος Ζούλας
Δείτε την εργασία: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα