ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ομιλία με θέμα: Η σημασία της επικοινωνίας στη διδακτική πράξητη διδακτική πράξη

Χρόνος: Σάββατο  10 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 11:00-14:00
    Τόπος: Γραφεία της ΠΕΘ, (Χαλκοκονδύλη 37, όροφος 3ος)
    Εισηγητής: Στέφανος Κουμαρόπουλος Διδ. Θεολ.
    Διοργάνωση: Πανελλήνια  Ένωση Θεολόγων
    Περισσσότερα: Εδώ
Αναρτήθηκε:ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016

 

Μοιραστείτε: