ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν … (Λουκ. Ιε΄, 17)

Δείτε τό κείμενο:  ἐδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα