ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

«Compliance and Resistance: Discerning the Spirit».

Χρόνος: 8-10  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018
Τόπος: Ucrainian  Οrthodox Church Cultyral Center, 135 Davinson Ave., Somerest, NJ.
Περισσότερα: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα