ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Διεθνής Εταιρεία Ψυχολογίας του Βάθους (igt)

Φθινοπωρινή Ημερίδα

31 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2021

θέμα:

Η σωματική υπόσταση του ανθρώπου,
υπό το πρίσμα
της απόλαυσης, της παροδικότητας και της ζωτικότητας,
με αναφορά στην πανδημία.
  Leibhaftigkeit:
Von Genuss, Vergänglichkeit und Vitalität
Για λεπτομέρειες βλ.: https://www.igt-lindau.de/tagung/tagungsthema.php
Αναρτήθηκε: ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα