ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

ΘΕΜΑ: «Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Σύγχρονων Γερόντων»

Διπλωματική Εργασία (Mastrer-2011)
ΘΕΜΑ: «Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Σύγχρονων Γερόντων»
Εκπονήσας: Σταμάτιος Ζούλας
Δείτε την περίληψη: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα