ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Αυτός ο τόπος είναι δικός μας

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ…

Τις καταστροφικές πυρκαϊές ανά το πανελλήνιο.

Αυτός ο τόπος είναι δικός  μας.

Τριάντα χρόνια μετά τα ίδια και τα ίδια.

Διαβάστε το άρθρο: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα