ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Θεματικές  Κατηγορίες  Ποιμαντικής Θεολογίας:
1.1  Προς μία Ποιμαντική Θεολογία
1.2  Αρχές της Ποιμαντικής Θεολογίας
1.3  Λειτουργίες του Ποιμαντικού Έργου
1.4  
Κατηγορίες του ποιμαίνειν (ποιός καιως τι ποιμαίνει ποιόν, που, πότε, γιατί, προς τι,σε τι;)
1.5 Μέθοδοι της Ποιμαντικής
1.6 Ποιμαντική και άλλες επιστήμες του ανθρώπου
1.7 Εξειδικεύεσεις της Ποιαμντικής
1.8 Ποιμαντική Ανθρωπολογία
  

 

1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

1.1 Προς μία Ποιμαντική θεολογία  
1Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Όροι Ποιμαντικής Θεολογίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1986, σελ. 104-106
    
2Σχολή καλών τεχνών, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1994,σελ. 128-129
    
3Η θεωρία των α-πιθανοτήτων, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1994, σελ. 152-153
    
4Ποιμαντική της μνήμης και της λήθης, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1994, σελ. 352-354
    
5Ιστορίες με ζώα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος,1995, σελ. 128-130
    
6Η ποιμαντική της ελπίδας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1997, σελ. 344-345
    
7Πνευματική ιχνηλασία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1997, σελ. 360-361
    
8Η λάμψη της αλήθειας. Ορθόδοξη ανάγνωση μιας παπικής εγκυκλίου, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος,  1998, σελ. 104-105
    
9Ποιμαντική του μέλλοντος, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1998, σελ. 248-249
    
10Το μέλλον της Ποιμαντικής, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος, 1998, σελ. 264-265
1.2 Αρχές Ποιμαντικής Θεολογίας  
1Φιλοκαλική ενημέρωση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1995, σελ. 328-329
    
2Τέχνη και Εκκλησία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2001, 3,21-23
    
1.3  Λειτουργίες του Ποιμαντικού έργου
1Η ποιμαντική διάσταση του αγιαστικού έργου της Εκκλησίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1997, σελ. 88-90
    
2Το ευαγγέλιο της κρίσεως, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2001, σελ. 2,16-17
    
3Η Αγία Γραφή και οι χρήσεις της, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2004,σελ. 1,4-5
    
4Πολιτισμός της  αγάπης. Περιχώρηση προσώπων, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2006, σελ. 2,15-17, 5,17-19
1.4  Κατηγορίες του ποιμαίνειν (ποιός καιως τι ποιμαίνει ποιόν, που, πότε, γιατί, προς τι,σε τι;)
1Της Ιερωσύνης, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1985, σελ. 72-73
    
2Το βάρος από τα μελλούμενα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1999, σελ. 3,14-15
    
3Μαραθώνιος και σκυταλοδρομία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2002, σελ. 11,16-18
    
4Χρονολογικά, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2007, σελ. 1,16-17
1.5  Μέθοδοι της Ποιμαντικής  
1Μαθήματα αρχιτεκτονικής, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1992, σελ. 56-57, 72-73
    
2Ποιμαντική Φωτογραφία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1992, σελ. 310-311
    
3Τα έκπληκτα μάτια, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1993, σελ. 116-117
    
4Διαγωνισμός Ποιμαντικής φωτογραφίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1999,σελ. 2,36-37
    
5Τρόποι αναγνώσεως και επιλογής, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1999,σελ. 11,18-19
1.6  Ποιμαντική και άλλες επιστήμες (του ανθρώπου)  
1α.
1β.
α. Βιβλιοφιλία1, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 295
β. Βιβλιοφιλία2, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 312-314
    
2Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 344-345
    
3Το θαυμαστό φως, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1986, σελ. 367
    
4Η θρησκευτική ανάπτυξη  του παιδιού, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1987, σελ. 344-345, 368-372
    
5Περιπέτειες σε δύο κόσμους , άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1993, 168-169, 184-185
    
6Ένας Βέλγος θρησκειοψυχολόγος στην Ελλάδα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1993, σελ. 384-385
    
7Σκέψεις γύρω από μία έκδοση…(Ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1994, σελ. 60-61
    
8Αγωνίες και ελπίδες, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1996, σελ. 112-114
    
9Βιοτεχνολογία και Βιοηθική, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1998, σελ. 280-281, 296-298
    
10Βεβαιότητες και όρια στα θεμέλια της ηθικής σήμερα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 1999, σελ. 7,12-14, 8,5-7
    
11Ο εξομολόγος και η αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2000, 7,19-21, 8,18-21
    
12Ένα ερευνητικό πρόγραμμα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2000, σελ. 12,13-17
  
13Μια θεολογική ανάγνωση της βιλογικής επανάστασης, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2001, σελ. 4,12-16
    
14Θρησκεία και επιστήμη. Ανεξάρτητες ή και εξαρτημένες μεταβλητές, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2001, 12,11-14
    
15Βιοηθική και ιατρική πράξη: Θεολογική προσέγγιση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2002, 5,14-17, 6,12-15
    
16Αναζητήσεις, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2004, σελ. 5,6-8
    
17Η διαπλοκή στη  γνώση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος 2005, σελ. 9,20-22
1.7  Εξειδικεύσεις  της Ποιμαντικής  
1Συμβουλευτική Ποιμαντική. Θεολογική οικολογία, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1986, σελ. 344-345
    
2Μία πρόταση, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1997, σελ. 104-105
    
3Αγωνίες και ελπίδες- Η συνομωσία της ελπίδος, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1997, σελ. 296-298, 312-314
    
4Θεολογική θεμελίωση της ποιμαντικής των ασθενών, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2000, σελ. 10,22-24, 11, 19-20
1.8  Ποιμαντική ανθρωπολογία  
1Περιπέτειες σε δύο κόσμους, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1993, σελ. 184-185
    
2Σκέψεις γύρω από μία έκδοση (ένα βιβλίο Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας), άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  1994, σελ. 60-61
    
3Θεολογική  θεμελίωση της ποιμαντικής των ασθενών, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2000, σελ. 10,22-24, 11,19-20
    
4Το Πρόσωπο και τα Πρόσωπα, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2001, σελ. 5,17-21
    
5Για τους μικρούς και ελαχίστους, άρθρο, Περιοδικό Εφημέριος  2001, σελ. 10,9-10

 

Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις