ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

[vc_row css=”.vc_custom_1679394429835{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #f4f3f0 !important;}”][vc_column][vc_column_text]

ΕΡΓΟ
2001
296 Συμβουλευτικὴ Ποιμαντικὴ καὶ Ἐξομολογητική. Διδακτικὲς Σημειώσεις (Α΄ Μέρος Συμβουλευτικὴ ποιμαντικὴ ἀνθρωπολογία. Β΄ Μέρος Εἰσαγωγὴ στὴν Ὀρθόδοξη Συμβουλευτικὴ Ποιμαντική. Γ΄ Μέρος Στάσεις καὶ πρότυπα συμβουλευτικῆς ποιμαντικῆς ἐπικοινωνίας. Δ΄ Μέρος Εἰδικὴ Συμβουλευτικὴ Ποιμαντική. Ε΄ Μέρος Ἀνθολόγιο), Ἀθήνα 2001 καὶ 2003, 316 σ./ Βιβλίο                      Εδώ
297 Πῶς «δὲν θὰ περάσει ὁ φασισμός»… »; Ἀφιέρωμα Νέες Μορφές Φασισμοῦ, Ἀπρίλιος, σ. 192-194./ Άρθρο Ευθύνη  

Εδώ

298 Λογοτεχνία Διπλή προσέγγιση. Ἀφιέρωμα Ἡ Λογοτεχνία γιατί καί πρός τί; Δεκέμβριος, σ. 594-595./ Άρθρο Ευθύνη  

Εδώ

299 Χριστιανικὴ Παράδοση καὶ καλλιτεχνικὴ δημιουργικότητα. Πρόκειται γιὰ ἀπόδοση στὰ ἑλληνικὰ ἀνακοινώσεως τοῦ συγγραφέα σὲ διεθνὲς συνέδριο στὴ Ρώμη τὸ 2001 μὲ τίτλο Ἀπὸ τὴν εἰκόνα στὴν ὁμοίωση. Φιλοκαλικὴ διαλεκτικὴ μεταξὺ δημιουργίας καὶ καλλιτεχνικῆς δημιουργικότητας στὴν ὀρθόδοξη παράδοση. Τὸ πρῶτο μέρος δημοσιεύτηκε στὴν «Εὐθύνη» τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2001, σ. 327-329 καὶ συμπεριελήφθη στὰ Δοκίμια τῶν Ἑλλήνων (ἐπιμέλεια Κώστα Ε. Τσιρόπουλου), Μέγας Ἀστρολάβος-Εὐθύνη, Ἀθήνα 2002, σ. 525-528. Τὸ πλῆρες κείμενο βλ. στὸ Α.Μ. Σταυρόπουλου, Ἰχνηλασίες 2007, σ. 130-145./ Άρθρο Ευθύνη                 Εδώ
300 Εὐρωπαϊκὸ ἔτος γλωσσῶν, τεῦχ. 1, σ. 20-21. /Άρθρο Εφημερίου                  Εδώ
301 Τὸ εὐαγγέλιο τῆς κρίσεως, τεῦχ. 2, σ. 16-17./Άρθρο Εφημερίου                 Εδώ
302 Τέχνη καὶ Ἐκκλησία, τεῦχ. 3, σ. 21-23./Άρθρο Εφημερίου                 Εδώ
303 Μία θεολογικὴ ἀνάγνωση τῆς βιολογικῆς ἐπαναστάσεως, τεῦχ. 4, σ. 12-16./Άρθρο Εφημερίου                 Εδώ
304 Τὸ Πρόσωπο καὶ τὰ Πρόσωπα, τεῦχ. 5, σ. 17-21./Άρθρο Εφημερίου                 Εδώ
305 Ματαίωση ἢ καὶ παραίτηση, τεῦχ. 9, σ. 13-14./Άρθρο Εφημερίου                 Εδώ
306 Γιὰ τοὺς μικροὺς καὶ ἐλαχίστους, τεῦχ. 10, σ. 9-10./Άρθρο Εφημερίου                 Εδώ
307 Θρησκεία καὶ ἐπιστήμη. Ἀνεξάρτητες ἢ καὶ ἐξαρτημένες μεταβλητὲς; , τεῦχ. 12, σ. 11-14./Άρθρο Εφημερίου                Εδώ
308  

L’ amour-charité et la vertu dans les fondements de la morale orthodoxe, συμβολὴ σὲ στρογγυλό τραπέζι «Certitudes et limites dans les fondements de la morale aujourd’hui» στὸ Luigi Silvano Filippi e Anna Maria Lanza (ἐπιμέλεια), Certezza et esperienza del limite. Atti del XIV Congresso dell’ A.I.E.M.P.R., Franco Angeli, Milano, σ. 499-506./Άλλα

                Εδώ
309α Certitudes et expérience de la limite sous la lumière du désir σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δ. Ἀγγελὴ στὸ L.S. Filippi (ἐπιμέλεια), σ. 437-438./ Άλλα             Εδώ
309β Raison Dialectique et Theologie Pastorale (1) Εδώ(2) Εδώ
(Ανάτυπο Πανεπιστημίου  Rennes)
Σημείωση: Στο ανάτυπο υπάρχουν εκ παραδρομής ορισμένα τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν υφίστανται στο ανωτέρω κείμενο  (1).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις